Štítek: riziko

7) Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika

Mikroekonomie 7. Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika Riziko – známe všechny možné důsledky našeho rozhodnutí a jsme schopni určit pravděpodobnost každého z nich. Důsledky musí být na sobě navzájem nezávislé a součet jejich pravděpodobností...

Rizika v ZO

Rizika v ZOHospodářská – tržní rizika – souvisí s ekonomikou .. – špatný průzkum trhu, nevhodný sortiment zboží, špatná kvalitaDopravní rizika – poškození zboží při dopravě, zpožděníRizika nezaplacení – dovozce nechce nebo nemůže zaplatit,...

Rizika a míra jistoty

Ve fázi plánování auditor zvažuje míru auditorského rizika.Toto riziko zahrnuje:» riziko, že se objeví podstatná chyba (přirozené riziko),» riziko, že systém vnitřní kontroly této chybě nezabrání ani ji neopraví (riziko kontrolní),» riziko, že auditor...