Štítek: rozpočet

50) Státní rozpočet a fiskální politika

Státní rozpočet a fiskální politika Státní rozpočet je centralizovaný fond peněžních prostředků, které představují plánované příjmy a výdaje státu. Nabývá formu zákona, neboť je schválen parlamentem. Příjmy státního rozpočtu: Daně – Přímé – Nepřímé...

2. Založení podniku

Založení podniku a) obchodní = účel, okolíb) ekonomické = potřeba kapitálu a jeho zhodnocení, zakladatelský rozpočetc) sociálně – psychologické = skupina, rodinad) právní = výběr právní formy Funkční okolí– dodavatelé (strojů, energie, peněz, informací,...

1) Mikroekonomie – Teorie spotřebitele

Mikroekonomie 1. Teorie spotřebitele – základní východiska, teoretické přístupy (ordinální, kardinální verze)Racionálně jednající spotřebitel maximalizuje užitek. Ve svém rozhodování je omezen svým důchodem. Užitek plyne z preferencí spotřebitele.Rozhodování spotřebitele je volba takového spotřebního koše,...

5) Fiskální politika, deficity a vládní dluh

Fiskální politika, deficity a vládní dluh Rozpočet = soustava veřejných rozpočtů, které představují tvorbu a použití centralizovaných peněžních fondů vládou včetně veřejné správy na místních úrovních za určité období; jde o soustavu rozpočtů, ktšerá...

8. Přednáška – Teorie spotřebitele

Teorie spotřebitele Tato teorie předpokládá racionálně chovajícího se spotřebitele, který porovnává prospěch (užitek) a náklady, při uspokojování potřeb.Vychází z funkce užitku U = U(X1, X2,…, Xn) Musí být splněny tyto tři axiomy:1. axiom srovnatelnosti...

Rentabilita vlastního kapitálu

informuje o výnosnosti kapitálu, vloženého do podniku jeho vlastníky.Je definována: rentabilita vlastního kapitálu = zisk po zdanění / vlastní jmění Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálHodnocení výnosnosti dlouhodobých zdrojů a to jak vlastních, tak cizích.rentabilita dlouhodobého...

ROZPOČTOVÝ DEFICIT

ROZPOČTOVÝ DEFICITObjevoval se nejprve mimořádně jako jev doprovázející války, období výrazných hospodářských poklesů. Od poloviny 70.tých let se stává trvalým rysem veřejné ekonomiky ve většině zemí. PŘÍČINY ROZPOČTOVÉHO DEFICITU– hospodářský pokles – krize– zvýšení...

ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA

ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA= vyrovnanosti= solidarity = příjem se nemusí rovnat výdajům= žádná pošta = NO MAIL– dotace z EU nesmí být použita na vyrovnání rozpočtu členských zemí INSTITUCE VSTUPUJÍCÍ DO SCHVÁLENÍ ROZPOČTU EU– návrh =...

VÝDAJE ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ

= Evropský fond regionálního rozvoje= Evropský sociální fond (prostředky sociálního fondu = větší nezaměstnanost)= Kohezní fond (Fond soudružnosti – nejvíce prostředků = Španělsko, Portugalsko, Irsko) = pomoc v živnostenském podnikání a dopravní infrastruktuře –...

Rozpočet EU

Rozpočet EU => zásadně vyrovnaný– není možné ho sestavovat s deficitem= sestavuje se ve finanční perspektivě (výhledu) nejnověji na období 2000 – 2006 Národní rozpočet => přerozděluje se 30 – 60% HDP– velmi nízký...