Štítek: státní rozpočet

7. ROZPOČET A ÚROVEŇ ROVNOVÁŽNÉ PRODUKCE

7. Rozbor státního rozpočtu, jeho příjmy a výdaje, úloha státu v soudobé ekonomice ROZPOČET A ÚROVEŇ ROVNOVÁŽNÉ PRODUKCERozpočtový přebytek (BS) je přebytek daňových příjmů vlády nad celkovými vládními výdaji (vládními nákupy zboží a služeb...

VEŘEJNÝ DLUH

VEŘEJNÝ DLUH = jedná se o souhrn pohledávek ostatních ekonomických subjektů vůči státu, obci, regionu apod. Maastrichtskými dohodami je předepsáno snížení rozpočtových deficitů členských zemí pod 60% ročního HDP jako podmínka vstupu do měnové...

Státní rozpočet

Porovnáním těchto dvou stran pak státní rozpočet může plánovat jako – přebytkový (příjmy > výdaje), schodkový (příjmy < výdaje), vyrovnaný (příjmy = výdaje). Návrh státního rozpočtu na následující rok předkládá vláda ke schválení parlamentu...

Hodnocení živ.úrovně

Hodnocení živ.úrovněPosuzuje se její vývoj, provádí se srovnání mezi státy, skupinami obyvatelstva, rodinami, popř. jednotlivci. Pro objektivní hodnocení musíme srovnávat jednu složku za druhou a z nich pak provést obecné shrnutí a porovnání. Výši...

Franchisové poradenství, Spolupráce ČAF s partnery

Franchisové poradenstvíČAF vede adresář poradců a specialistů, kteří mohou pomoci ve franchisingovém podnikání a poskytuje reference o jejich službách. Jde o seznam poradců, specialistů a odborných institucí, které jsou členy České asociace franchisingu nebo...

Vyberte si franchisu

Vyberte si franchisu ČAF je seriózním zprostředkovatelem mezi franchisory a jejich potenciálními franchisanty. Soustřeďuje nabídku franchisingu od jednotlivých franchisorů v Katalogu franchisingových příležitostí České asociace franchisingu. Katalog pomáhá franchisorům při oslovení potenciálních franchisantů. Těm...

Semináře pro franchisory a franchisanty

Semináře pro franchisory a franchisantyPro ty, kteří přemýšlejí o využití franchisingu jako nástroji pro růst svého obchodu, mohou přinést užitečné informace a podněty jednodenní semináře a školení pořádané ČAF. Jimi chce ČAF zájemcům poskytnout...

Franchising, ČAF

Co je to franchising? Princip franchisingu lze stručně vyjádřit jako druh obchodní strategie, kdy jedna firma jako tzv. franchisor dále expanduje na trhu tak, že za úplatu poskytuje svůj osvědčený a úspěšný obchodní koncept...

Ekonomické důsledky vládního dluhu

Ekonomické důsledky vládního dluhuDélka rozhodovacího procesu je podstatně nižší u monetární politiky než u fiskální. Monetární politice se trh a tržní subjekt přizpůsobují rychleji než když mají reagovat na účinky fiskální politiky.Cyklický deficit je...

Fiskální politika v modelu multiplikátoru

Fiskální politika v modelu multiplikátoruMultiplikační efekt státních nákupů výrobků a služeb. Výdaje státních orgánů jsou součástí agregátní poptávky. Růst rozpočtových výdajů zvyšuje agregátní poptávku, nikoliv ve stejném rozsahu jako výdaje, ale v rozsahu větším...