Štítek: státní rozpočet

Státní rozpočet

Státní rozpočeta) Stabilizační funkce– Vhodným způsobem a pomocí vhodných nástrojů řídit hospodářskou politiku státub) Distribuční funkce– Jde o usměrňování procesu rozdělení důchodů ve společnostic) Alokační funkce– Je nezbytná, aby tzv. veřejné statky zajistil stát...

Rozdíl mezi celkovým a mezním užitkem

Zákon klesajícího mezního užitkuMezní užitek má s růstem objemu spotřebovaného statku tendenci klesat. Nejvyšší přírůstek uspokojení potřeb přinese první spotřebovávaná jednotka statku, každá další má pro spotřebitele menší význam. Rozdíl mezi celkovým a mezním...

Celkový užitek, Mezní užitek

Celkový užitek TU– vyjadřuje celkovou úroveň uspokojení určité potřeby– závislý na objemu spotřebovaného statku– zvyšuje se s růstem jeho množství– ovlivněn vlastnostmi a kvalitou statku, mírou s jakou je schopen uspokojit potřeby– ovlivněn i...

Výdaje státního rozpočtu

Mají dva rozdílné typy. Jsou na jedné straně vládní nákupy státku a služeb a na druhé straně transfery či transferované platby (tj.starobní důchody, sociální.dávky a davky v nezaměstnanosti.)Transferem se rozumí výdaj ze SR, za...

Státní rozpočet

Státní rozpočet je centralizovaným fondem finančních prostředků. Jeho tvorbu, rozdělování a užívání mají na starosti vládní orgány. Vláda rozpočet využívá ke sledování ekonomických i mimoekonomickách cílů. Využívání státního rozpočtu jako nástroje prosazování předem stanovených...