Štítek: státní rozpočet

Debata o vytlačování soukromých investic

Debata o vytlačování soukromých investicFiskální politika má vliv i na posun agregátní nabídky. Snížení daní může vyvolat dvě různé situace. V každém případě se zvýší příjmy domácností. Ale v prvním případě zvýšení daňových sazeb...

Cíle fiskální politiky

1.3.1. Cíle fiskální politikyCíle fiskální politiky jsou bezprostřední a konečné. Bezprostředními cíli je ovlivnění agregátní poptávky a nabídky a na základě těchto výsledků zásahy do zaměstnanosti a cenové hladiny, což jsou už konečné cíle....

Fiskální deficity

Fiskální deficityDeficit státního rozpočtu vzniká když výdaje převažují nad příjmy. Rozlišujeme strukturální a cyklický:Strukturální deficit vzniká například v důsledku opakované expanzivní politiky vlády. Když v roce s plnou zaměstnaností vláda vydá víc než přijme...

Státní rozpočet

Státní rozpočetFiskální politika je dalším nástrojem hosp. politiky vlády. Touto politikou má být ovlivňována ekonomika, regulován její chod a alespoň částečně odstraňovány negativní vlivy, které v ekonomice působí: Ke svému fungování používá fiskální (rozpočtová)...

Státní rozpočet

Státní rozpočetFiskální politika je dalším nástrojem hosp. politiky vlády. Touto politikou má být ovlivňována ekonomika, regulován její chod a alespoň částečně odstraňovány negativní vlivy, které v ekonomice působí: Ke svému fungování používá fiskální (rozpočtová)...

Hotovostní platební styk

Hotovostní platební styk– používají se zde bankovky a mince ve fyzické podobě– dříve tzv. naturální směna = zboží za zboží, nevýhody četné =) hledal se ekvivalent, kterým by se platilo za vše = VŠEOBECNÝ...

Doklady hotovostního placení

Doklady hotovostního placení:a) pokladní doklad (PPD,VPD)b) pokladní šek (při výběru peněz z účtu)c) pokladní složenka (převod peněz z pokladny na účet)d) pokladní lístek (při výběru hotovosti)e) paragony (maloobchodní síť, vystavují se se zbožím)f) platební...

Kolektivní investování

Kolektivní investování= investování s fondem (tzn. že investor skládá své prostředky do portfolia určitého fondu), investor tak využívá služeb inv. spol.– výhody:1) rozložení rizika2) nižší pravděpodobnost ztráty3) využití znalostí a zkušeností prostředníka4) časová nenáročnost5)...

Peníze a platební styk

Peníze a platební styk Podstatou platebního styku je převod peněz od plátce k příjemci. Platební styk– hotovostní – platba pomocí fyzických peněz, mezi PO i FObezhotovostní – bez fyzické přítomnosti peněz, bezpečnější, rychlejší, v...

Druhy fondů

Druhy fondů1) investiční fondy– cíl: shromažďují pen. prostředky od FO i PO za účelem kolektivního investování– fungují na základě povolení od Min. financí – o povolení žádá inv. společnost– pokud získají povolení, stávají se...