Štítek: trh práce

Nedokonalosti na trhu práce

7.5. Nedokonalosti na trhu práce 7.5.1. Faktory způsobující nedokonalosti• mzdová strnulost – mzdy reagují mnohem pomaleji na změny na trzích práce, než ceny na trhu výrobků a služeb. Nerovnováha mezi DL a SL se...

Rovnováha dokonale konkurenčního trhu práce

7.4. Rovnováha dokonale konkurenčního trhu práceVzniká při vyrovnání nabídky s poptávkou při rovnovážné mzdě, která je dána průsečíkem tržní poptávky DL a nabídky SL po práci. Tržní křivka poptávky je horizontálním součtem individuálních křivek...

TRH PRÁCE A TRH PŮDY

7. TRH PRÁCE A TRH PŮDY 7.1. Práce jako výrobní faktorPráce je činnost, jejímž nositelem je člověk práci ovlivňuje řada neekonomických faktorů, což ovlivňuje trh práce, zejména vývoj nabídky na tomto trhu.. Závěry platné...

Problematika odborů a monopsonu na trhu práce

MonopsonMonopolní síla na straně poptávky po práci nastává, jestli existuje jediná dominantní firma zaměstnávající práceschopné obyvatelstvo v dané oblasti. Monopson je jediný zaměstnavatel práce určité kvalifikace. Monopsonista může ovlivnit mzdy svých zaměstnanců; chce-li najmout...

Nedokonalosti na trhu práce

Faktory způsobující nedokonalosti• mzdová strnulost – mzdy reagují mnohem pomaleji na změny na trzích práce, než ceny na trhu výrobků a služeb. Nerovnováha mezi DL a SL se vyrovnává pomaleji.• mzdové struktury a klasifikační...

Rovnováha dokonale konkurenčního trhu práce

Rovnováha dokonale konkurenčního trhu práceVzniká při vyrovnání nabídky s poptávkou při rovnovážné mzdě, která je dána průsečíkem tržní poptávky DL a nabídky SL po práci. Tržní křivka poptávky je horizontálním součtem individuálních křivek poptávky...

1.1 Práce jako výrobní faktor

1.1. Práce jako výrobní faktorPráce je činnost, jejímž nositelem je člověk práci ovlivňuje řada neekonomických faktorů, což ovlivňuje trh práce, zejména vývoj nabídky na tomto trhu.. Závěry platné pro poptávku po výr. faktorech lze...

Trh práce

Trh práce– setkává se zde nabídka a poptávka po pracovní příležitosti– tímto střetnutím se vytváří cena práce = mzda zaměstnavatel: nabízí práci a mzdu, poptává se po pracovní sílezaměstnanec: nabízí svou pracovní sílu a...

Trh práce

– V podmínkách dokonalé konkurence přestanou firmy najímat pracovníky v okamžiku, kdy mzdová sazba převýší příjem z mezního fyzického produktu práce. – Nabídka práce pak závisí na množství ekonomicky aktivního obyvatelstva a dále na...

Trh práce v modelu dokonalé konkurence

Trh práce v dokonalé konkurenční podobě má tyto rysy:– pracovníci jsou dokonale mobilní, mohou přecházet z jedné práce do druhé – na trhu existuje mnoho prodávajících (pracovníků) a mnoho kupujících (firem) a není zde...