Štítek: trh práce

5. Trh práce

5. Trh práce z mikroekonomického hlediska příčiny nezaměstnanosti, její jednotlivé formy a důsledky. Trh prácePráci lze chápat jako jeden z výrobních faktor, případně jeden ze statků charakterizovaným tržními kategoriemi (tj. cena, poptávka, nabídka). Současně...

5. VNITŘNÍ PODNIKOVÝ TRH PRÁCE

VNITŘNÍ PODNIKOVÝ TRH PRÁCE Pracovní síla– rozhodující výrobní faktor– otázka:o kolik a jaké prac. bude podnik potřebovat (pers. plánování)o kde prac. síly podnik získáo jakým způsobem prac. síly získá a udrží VP trh práce–...

4. VNĚJŠÍ PODNIKOVÝ TRH PRÁCE

VNĚJŠÍ PODNIKOVÝ TRH PRÁCE – podnik obvykle získává rozhodující množství svých zam. z obyvatelstva, které bydlí v okolí podniku = spádové území podniku– podnik je v rozh. míře závislý na zdrojích prac. sil, které...

2. Přednáška – Neokeyesiánství

Modely:– hosp. cyklu s investičním a důchod. Multiplikátorem (Samuelson, Hicks)– pod úhlem 45 (model důchod-výdaje; jednoduchý keynesovský model s multiplikátorem)– IS-LM (Hicks): je poptávkově orientovaný (S se přizpůsobuje D). Modiliani rozšířil IS-LM na tzv....

Tři typy nezaměstnanosti:

– frikční nezaměstnanost – vzniká z neustálého pohybu lidí mezi místy či pracovními příležitostmi. Hraje zde roli i nedostatečná informovanost o nabídce volných pozic.– strukturální nezaměstnanost – nabídka není v souladu s poptávkou po...

Mzda je specifickou cenou

Mzda je specifickou cenou, plní významnou reprodukční funkci – omezen pohyb mzdy směrem dolů (prostřednictvím smluv tlak na minimálně uchování výše reálných mezd). Trh provází převaha nabídky nad poptávkou.Faktory ovlivňující situaci na trhu práce:–...

10.3 Trh práce

Koupě výrobního faktoru práce se sjednává s jejím vlastníkem a cenou je mzda. Cena je zase založena na motivaci nabídky a poptávky.Poptávka po práci – je určena mezním produktem práce – MPL (stejně jako...