Štítek: tržní ekonomika

TYPY VEŘEJNÉ KONROLY

TYPY VEŘEJNÉ KONROLY a) Občanská kontrola = zaměřena na činnosti, které může laik posoudit. Výsledky musí být předány orgánům, které jsou pověřeny profesionální kontrolou. b) Profesionální kontrola = prováděna odbornými orgány (NKÚ, ČBÚ, Obchodní...

Zdroje jako rámec vztahů mezi ústředními a místními VS:

Zdroje jako rámec vztahů mezi ústředními a místními VS: – ústavně právní – týkají se funkcí, které místní správě svěřuje ústava či zákon;– regulační – odvozují se z ústavně právního rámce státu, tvorba právních...

REFORMA VEŘEJNÉ SPRÁVY

REFORMA VEŘEJNÉ SPRÁVY Důvody reformy: – přebujelý aparát, nedostatečné využití IT/Úspěch závisí na zvolené koncepci, přizpůsobivosti projektu, legislativním zabezpečení, reforma veřejná, vládní prioritou, kompatibilní s EU Směry: – reforma centrální státní správy– reforma územní...

REFORMA VEŘEJNÉ SPRÁVY ZÁVISÍ NA:

REFORMA VEŘEJNÉ SPRÁVY ZÁVISÍ NA:– kvalitě právních norem– administrativním zajištění– musí být věcí veřejnou– musí být kompatibilní s EU– množství pravomocí– kvalitě rozpracování projektů HLAVNÍ SMĚRY:a) reforma centrální správyb) reforma územní správyc) obsahová reforma...

ZDROJE VEŘEJNÉ SPRÁVY

ZDROJE VEŘEJNÉ SPRÁVY— stát– ústřední veřejná správa– chrání vlastnická práva, vymáhá je– stanovuje právní normy a dohlíží na dodržování– uskutečňuje antimonopolní fiskální a monetární politiku– péče o svěřené úkoly a činnosti (kontrolovatelné veřejností činnosti–...

SAMOSTATNÉ MĚSTSKÉ OKRESY

SAMOSTATNÉ MĚSTSKÉ OKRESY– Praha– Brno– Ostrava– Plzeň Státní správu zde vykonává magistrát 13 statutárních měst, vytvářejí obvody, části měst a jejich řídící útvary Soustava institucí, vazeb a prvků mezi nimi, soustava norem a zákonů,...

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV – ZÁKON Č. 349/99 SB.

pozbytí funkce :– odsouzení za trestný čin– vykonává jinou neslučitelnou funkci– vzdá se funkce – nelze jej trestně stíhat bez povolení poslanecké sněmovny– je nucen zachovat mlčenlivost ( i po ukončení funkce)– jedná na...

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV – ZÁKON Č. 349/99 SB.

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV – ZÁKON Č. 349/99 SB. – ochraňuje osoby před jednáním úřadu a institucí pokud v rozporu s právem neodpovídá jednání úřadu působí na ministerstva a úřady, ČNB, K + RTV, obecní...