Štítek: tržní ekonomika

STRUKTURA ODVĚTVÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR (v širším pojetí)

územní orgány státní správy– zahrnují jen určitou část území subjekty zájmové samosprávy– komory = hospodářská, lékařská, stomatologická, daňových poradců– spolky samosprávné organizace v podobě krajů a obcíokresy = okresní úřady, živnostenské úřady, úřady práce,...

STRUKTURA ODVĚTVÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR (v širším pojetí)

STRUKTURA ODVĚTVÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR (v širším pojetí) soustav klíčových státních orgánů (zákonodárných, výkonných, soudních)– parlament a jeho kancelář (poslanecká sněmovna, senát)– prezident a jeho kancelář– vláda a její úřad– ČNB, NKÚ, Ústavní...

ROZLIŠUJEME VEŘEJNOU SPRÁVU V:

ROZLIŠUJEME VEŘEJNOU SPRÁVU V: širším pojetí 1) zahrnuje záležitosti celého státního společenství2) činnost moci zákonodárné, soudní a výkonné3) zahrnuje prvky veřejné správy v užším smysluužším pojetí– správní činnost vykonávaná zmocněnými subjekty na základě zákona...

STÁTNÍ SPRÁVA ZAHRNUJE:

STÁTNÍ SPRÁVA ZAHRNUJE: a) v institucionálním smyslu– ústřední a místní správní úřady– veřejná místní a zájmová samospráva– další subjekty b) ve funkčním smyslu = jde o činnost, která je zaměřena na zabezpečení veřejných úkolů...

ROZLIŠENÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY DLE SUBJEKTŮ

ROZLIŠENÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY DLE SUBJEKTŮ– státní správa– samospráva státní správa = je formou veřejné správy, kterou uskutečňuje stát prostřednictvím svých orgánů a to ústředních (ministerstva a jiné územní správní úřady) nebo místních (okresní úřady,...

TEORIE PORUCH SPRÁVY

TEORIE PORUCH SPRÁVY– rozebírá podmínky realizace kolektivních rozhodnutí v decentralizovaných systémech řízení– analyzuje nedostatky volebního systému– popisuje rizika odcizení zvolených politických reprezentantů jejich voličům– problémy vlastní byrokratickým aparátům.– role masmedií v ovlivňování politických rozhodnutí...

VNĚJŠÍ FAKTORY EFEKTIVNOSTI VEŘEJNÉHO SEKTORU

a) politické uspořádání společnosti = efektivnost veřejného sektoru je zcela spjata s demokratickým charakterem společnosti. Veřejná kontrola je ve veřejném sektoru zaměřena na kontrolu využívání veřejných financí. b)fungování tržního sektoru = tržní sektor sám...

Řešení tendence k neefektivnosti má dvojí podobu

Řešení tendence k neefektivnosti má dvojí podobua) likvidovat veřejný sektor a realizovat veškeré aktivity tržní cestoub) nalézat a využívat celou soustavu vnitřních i vnějších faktorů efektivnosti veřejného sektoru, které jsou schopny tlumit vlit této...