Štítek: veřejný sektor

6. BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ

6. BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ a) programy rozvoje bydlení– podpora individuální bytové výstavby (stavební spoření)– podpora obecní výstavby bytů, výdaje státu a obcí na zabezpečení bytového hospodářství b) komunální služby– veřejné osvětlení–...

4. TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST

4. TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOSTa) státní sportovní reprezentaceb) další tělovýchovná činnost podporovaná z veřejných prostředkůc) zájmová činnost při využívaní volného času dětí a mládeže– činnost domů dětí a mládeže, stanic mladých techniků– podpora činností...

3. KULTURA

3. KULTURA a) divadelní činnostb) činnost uměleckých souborůc) filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiváliíd) činnost knihovnickáe) činnost muzeí a galeriíf) podpora činností na vydávání literárních, hudebních, výtvarných a audiovizuálních dělg) výstavní činnost...

ZDRAVOTNICTVÍ

2. ZDRAVOTNICTVÍ a) ambulantní péče všeobecná, stomatologická, první pomoc, transportní služba b) ústavní péče– fakultní nemocnice– státní nemocnice– odborné léčebné ústavy– lázeňské léčebny, sanatoria, ozdravovny c) zvláštní zdravotnická zařízení a služby– hygienická služba a...

VZDĚLÁNÍ

c) školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy– výchovná zařízení pro děti a mládež– diagnostický ústav pro děti a mládež– školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy d) zařízení související s výchovou...

SEGMENTY SKUPINY B

SEGMENTY SKUPINY BV této skupině se jedná převážně o produkci polotržních (smíšených) statků, kdy se podílí uživatel statků částečně i na úhradě. PATŘÍ SEM NÁSLEDUJÍCÍ SEGMENTY VEŘEJNÉ EKONOMIKY:– vzdělání– zdravotnictví– kultura– tělovýchova a zájmová...

5. VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

5. VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY a) zastupitelské orgány– parlament ČR– regionální zastupitelské úřady– volby do parlamentu ČR– volby do územních zastupitelských sborů c) kancelář prezidenta republiky d) nejvyšší kontrolní úřad e) ústřední orgány vnitřní...

3. PRÁVNÍ OCHRANA

3. PRÁVNÍ OCHRANA a) soudnictví = činnost soudů (nejvyšší, vrchní,krajský, okresní např. soudní lékařství)b) ústavní soudnictví = ústavní soud ČRc) státní zastupitelstvíd) vězeňstvíe) správa, výzkum a ostatní záležitosti v oblasti právní ochrany = výzkum...

BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK A POŽÁRNÍ OCHRANA

BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK A POŽÁRNÍ OCHRANA a) veřejný pořádek– Česká policie– Obecní policie– Bezpečností informační služba BIS b) požární ochrana– útvary požární ochrany– hasičské záchranné sbory okresů a statutárních měst– podpora dobrovolných veřejných...

SEGMENTY SKUPINY A

SEGMENTY SKUPINY A v této skupině jde o produkci převážně čistých kolektivních statků a jsou zde řazeny segmenty:– obrana a civilní ochrana– bezpečnost, veřejný pořádek a požární ochrana– právní ochrana– výzkum a vývoj– veřejná...