Štítek: zdroje

Ovlivňují alokaci zdrojů, …

• Ovlivňují alokaci zdrojů, složení výstupu,rozdělování důchodů• Vymezení vlast. práv zlepšuje očekávánívlastníků, snižuje nejistotu a vede k lepšíalokaci zdrojů.• Dělitelnost• Převoditelnost• VynutitelnostCoaseho teorém• Jsou-li vlastnická práva svobodně převoditelnáa jsou-li transakční náklady nulové, pak výchozírozdělení...

Interní a externí zdroje

– Interní a externí zdroje – člení se podle toho, zda je podnik získá na základě vnitřní činnosti či jinak. Interní zdroje – odpisy a zisk po úhradě daní a dividend a dlouhodobé finanční...

Efektivní alokace zdrojů …

– Efektivní alokace zdrojů se může dostat do konfliktu s ostatními cíli společnosti. – Stát v tomto případě může ochraňovat hodnotový systém společnosti, avšak to může přinést případné negativní účinky na efektivní alokaci hospodářských...

Specifické zdroje

→ výrobní zásoby – vychází z pravděpodobnosti potřeby zvýšení zásob ve vztahu jejich optimální úrovni→ při zvětšení rozsahu výroby je poměrná úroveň zásob nižší ( menší pravděpodobnost potřeby náhradních dílů pro větší objem strojů...

K 4 ekonomické systémy

K 4 ekonomické systémy Ekonomické systémy jsou charakterizovány způsobem ( mechanismy ) alokace zdrojů : 1. tradiční ekonomika2. příkazová ekonomika ( centrálně řízená, ale není centrální )3. tržní ekonomika ( reálně neexistuje )4. smíšená...

ALOKACE ZDROJŮ

→ vyplývá ze skutečnosti, že výrobní zdroje jsou omezené, zatímco požadavky spotřebitelů jsou neomezené→ ale ekonomika namůže překročit svou hranici produkčních možností → spotřebitelská poptávka musí zapadat do nabídky ekonomických statků firem ( let...

1.4. Financování firem

1.4. Financování firem ( vnitřní, vnější ) 1.4.1. Vnitřní zdroje ( samofinancování )OdpisyNerozdělený ziskDlouhodobé rezervy 1.4.2. Vnější zdrojeDodatečná emise akciíEmise obligacíBankovní úvěr ( krátkodobý, střednědobý, dlouhodobý )Leasing

Financování firem

2.4. Financování firem ( vnitřní, vnější ) 2.4.1. Vnitřní zdroje ( samofinancování )OdpisyNerozdělený ziskDlouhodobé rezervy 2.4.2. Vnější zdrojeDodatečná emise akciíEmise obligacíBankovní úvěr ( krátkodobý, střednědobý, dlouhodobý )Leasing

2.3.2. Alternativní teorie rozhodování firmy

2.3.2. Alternativní teorie rozhodování firmyAlternativní teorie popisující rozhodování firmy jsou manažerské a behavioristické teorie.Manažerské teorie firmy – zaměřují se na oddělení vlastnictví a řízení resp. kontroly velké firmy, které nejsou řízeny vlastníky, ale profesionálními...