Archiv měsíce: Červen 2008

Trh práce

Trh práce– setkává se zde nabídka a poptávka po pracovní příležitosti– tímto střetnutím se vytváří cena práce = mzda zaměstnavatel: nabízí práci a mzdu, poptává se po pracovní sílezaměstnanec: nabízí svou pracovní sílu a...

Druhy pracovně – právních vztahů

Druhy pracovně – právních vztahů1) pracovní poměr2) dohoda o pracovní činnosti (sjednána na 100 a více hodin, odměna vyplacena ve výplatním termínu)3) dohoda o provedení práce (méně než 100 hod, odměna okamžitě po odevzdání...

Vznik pracovního poměru

Vznik pracovního poměrua) volbou (mimořádně)– v případě, kdy to stanovují zvláštní předpisy (např. starostové …)– pracovní poměr začíná dnem počátku volebního obdobíb) jmenováním– uskutečňuje se podle zvláštních předpisů– pr. poměr vzniká dnem nástupu do...

Personální činnost podniku

Personální činnost podniku– zajišťuje, aby podnik měl dostatek pracovníků v dané struktuře (podle potřené kvalifikace) patří sem:1. plánování počtu zaměstnanců – vycházíme z norem práce, – normy: výkonové (časové a množství) obsluhy početních stavů...

1.3. Alternativní cíle firmy

1.3. Alternativní cíle firmyPři maximalizaci zisku je třeba mít dostatečné množství informací – často ale nejsou k dispozici. 1.3.1. Alternativní cíle firmy • dosažení uspokojivé výše zisku• dosažení určitého podílu na trhu• snaha dlouhodobě...

1.4. Financování firem

1.4. Financování firem ( vnitřní, vnější ) 1.4.1. Vnitřní zdroje ( samofinancování )OdpisyNerozdělený ziskDlouhodobé rezervy 1.4.2. Vnější zdrojeDodatečná emise akciíEmise obligacíBankovní úvěr ( krátkodobý, střednědobý, dlouhodobý )Leasing

1.2. Zisk jako hlavní podnět podnikání

1.2. Zisk jako hlavní podnět podnikáníU normálních firem maximalizujících zisk platí rovnost mezních příjmů a mezních nákladů. U velkých firem to nejde, protože mají většinou rozsáhlý sortiment a není možné sledovat tržní poptávky všech...

Skladování

Skladování hotových výrobků– sklad by měl zabránit zcizení a znehodnocení– druh skladu odpovídá charakteru výrobků– výrobky se dostávají na sklad – odvolací výkaz ExpediceZahrnuje přepravu výrobků k prodeji a naložení na dopravní prostředek Účtování...

1.1. Typy firem v tržní ekonomice

1.1. Typy firem v tržní ekonomiceZ hlediska vlastnických vztahů rozlišujeme následující typy firem: 1.1.1. Firmy v individuálním vlastnictvíPodnikatel v nich hospodaří sám, na jeho účet jdou všechny zisky a ztráty a za závazky ručí...

SKLADOVÁNÍ

SKLADOVÁNÍ:– převzetí (na sklad), vyhotovujeme odváděcí výkaz– uložení, vyhotovujeme skladní kartu– expedice, vyhotovujeme expediční příkaz Uzavírání kupních smluv + jejich plnění• z podnětu prodávajícího (prodávající zašle závaznou nabídku a kupující jí potvrdí a pošle...