Archiv měsíce: Červen 2008

Příjmy a zisk

Příjmy a zisk. Celkový příjem je celková částka, kterou firma získá prodejem svýchz výrobků. TR=P*QRozhodování o objemu produkce a jeho ceně.AR= TR/Q…. AR=P. Křivka průměrného příjmu je vždy totožná s poptávkou po produkci firmy....

Rovnováha firmy a křivka nabídky

Rovnováha firmy a křivka nabídky. Rovnováha firmy je v okamžiku, kdy MR = MC  náklady na poslední jednotku produkce se rovnají výnosům z prodeje poslední jednotky. Křivka nabídky je složena z optimálních množství...

Náklady firmy v krátkém období

Náklady firmy v krátkém období (typy, tvary a vlastnosti nákladových křivek v krátkém období). Pokud vynásobíme množství vstupů jejich cenou, získáme celkové náklady TC. Ty mají dvě složky – fixní (FC), která je nezávislá...

Odvození nákladové křivky při dvou variabilních vstupech

Odvození nákladové křivky při dvou variabilních vstupech. (dlouhé období) – dva proměnlivé vstupy. (práce a kapitál – L a K). Zjišťujeme optimální kombinace výrobních faktorů. Kombinace VF, při kterých lze vyrobit stejné množství produkce...

Předpoklady teorie firmy

Předpoklady teorie firmy. Firma je základní výrobní jednotka, která najímá práci a kupuje další vstupy za účelem výroby a prodeje komodit. Cílem je maximalizace zisku firmy, kterého firma dosahuje uspokojováním potřeb spotřebitelů. Firma porovnává...

Teorie produktu, produkční funkce

Teorie produktu, produkční funkce. Produkční funkce vyjadřuje maximální objem produkce, již je možno vyrobit danou kombinací výrobních faktorů při dané úrovni technologie. Je to funkce všech použitých výrobních faktorů. Q = f (F1, F2,…,Fn)....

Tržní poptávka, Elasticity poptávky

Tržní poptávka. Tržní poptávka je souhrn všech individuálních poptávek po daném statku. Získáme jí horizontálním součtem všech indiv. popt. křivek. Neboli sečteme poptávaná množství statků při různých cenách. Tržní poptávka má konvexní tvar. (při...