Archiv měsíce: Červen 2008

PUBLICITA, PODPORA PRODEJE

PUBLICITA– představuje hodnocení nezávislých osob na rozdíl od reklamy je důvěryhodnější, neboť subjekt na který publicita působí ví, že nejde o informace placené výrobcem– realizuje se v hromadných sdělovacích prostředcích, patří sem i sponzorská...

Propagace a reklama

I.) REKLAMA– cílem je upoutat pozornost zákazníka, vzbudit zájem o výrobek, přesvědčit ho o užitnosti, přimět ho ke koupi– prostředky reklamy: televize, rádio, billboardy, plakáty, letáky, nabídkové katalogy, rozdávání vzorků– náklady na reklamu bývají...

Průzkum trhu

a) Průzkum od stolu – součástí jsou statistická zkoumání, např. cen, životnosti, účinnosti propagace a distribučních cest. Čerpá z těchto zdrojůexterní = (statistická ročenka, z přehledu vydávaném vládou)interní = přímo v podniku (přehledy o...

Odbytová činnost podniku

Odbytová činnost podniku – Má ho na starost odbytový útvar. Podstatou je realizace výrobků a služeb.– Cílem odbytu je a) získat trh b) minimalizovat náklady související s prodejem c) maximalizovat prodej Výkony podniku –...