Archiv měsíce: Červen 2008

Protekcionismus, jeho cíle a nástroje.

Protekcionismus, jeho cíle a nástroje. Nástroje: cla, mimocelní bariéry (kvóty, dobrovolné exportní restrikce ke kterým se zavaz.zahr. exportér., dále neviditelné (technické)překážky dovozu – admin.,ekolog. požadavky. Clo – znamená regulaci + rozpočtový příjem, Kvóta –...

Kursové systémy a kursové intervence.

Kursové systémy a kursové intervence. kursy neregulované – volně pohyblivé ( čistý floating) – řídí se jen nabídkou a popt., relativně stabilní (zlatý standard) – řídí se zlatou paritou – větší odchylka od kurzu...

Formy, příčiny a důsledky vnější ekonomické nerovnováhy.

Formy, příčiny a důsledky vnější ekonomické nerovnováhy.zahraniční dluh – širší pojetí(veškeré závazky);-pohl.=čistý dluh v širším pojetí;;;;;;;;;;;;;;;; užší pojetí (-FDI,portfol.inv)=hrubý dluh – pohled.vůči zahr=čistý dluh.Vnější ekonomická rovnováha je interpretována jako vyrovnaný běžný účet platební bilance....

Mechanismy obnovení vnější rovnováhy.

Mechanismy obnovení vnější rovnováhy. cenový mechanismus – v podmínkách fixních měn. kurzůdeficitní NX tlak na znehodnocení kurzu, kurzová intervence představuje restriktivní měn. politiku, následný pokles AD, při vertikální křivce AS to vede k poklesu...

Charakteristika platební bilance

Kapitálový účet– kapitálové transfery (odpuštění pohledávek, převody akcií)Finanční účet (vývoj pohledávek a závazků rezidentů vůči zahr.)– přímé zahranič. investice (FDI – investice do fin. aktiv, velké majetkové účasti, úvěry, reinvest.výnosy)– portfoliové investice (obligace a...

Koordinace měnové a fiskální politiky.

Koordinace měnové a fiskální politiky.soulad – koordinace fisk a měn. polit – lepší výsledky. (Policy mix).Řízení AD fiskální:fiskální expanze – účinnost by mohla být zvýšena monetární expanzí.(minimalizace vytěsňovacího efektu). V příp. fisk. restrikce a...

Zahraničně ekonomická politika

Zahraničně ekonomická politikapolitika usměrňování exportu a importu (obchodní politika) – proexportní politika, protekcionismus; regulace mezinárodního pohybu kapitálu (přímé investice, hot money), regulaci měnových kurzů (kursová politika) – kursy regulované, neregulované…, a to– jednak z...

Vládní deficity a dluhy.

Vládní deficity a dluhy.Keynes.- dlouhodobě vyrovnaný rozpočet – v recesích deficitní, v expanzích přebytkový – v praxi se to však nikdy nepodařilo. Kdyby se vláda chtěla vyhnout deficitním rozpočtům – musela by mít vyrovnaný...

Vládní deficity a dluhy.

Vládní deficity a dluhy.Keynes.- dlouhodobě vyrovnaný rozpočet – v recesích deficitní, v expanzích přebytkový – v praxi se to však nikdy nepodařilo. Kdyby se vláda chtěla vyhnout deficitním rozpočtům – musela by mít vyrovnaný...