Archiv měsíce: Červen 2008

Keynesiánské a monetaristické pojetí měnové politiky.

Monetar. měn. politika: zprostředk. cíl – stabilní růst peněžní zásoby, který je určující pro růst AD. (tj. Pevné měnové pravidlo). Výsledkem má být stabilní vývoj nom. HDP, koneč. cíl – nízká inflace. Růst peněž....

Keynesiánské a monetaristické pojetí měnové politiky.

Monetaristická měn. politika:klasická východiska:dokonale pruž. nomin. mzd. sazby a ceny statků (automatic. udrž. L=L* a Y=Y*), změna AD nebude výši produktu ani zaměstnan. ovlivňovat. (neutralita peněz v krát. i dl. období – peníze jsou...

Keynesiánské a monetaristické pojetí měnové politiky.

Keynesiánské a monetaristické pojetí měnové politiky.keynesiánská polit.:reaguje na vysokou cyklic. nezaměstnanost (cíl snížení nezam) nebo přehřátí konjunktury (sníž. míry inflace)má dva stupně: změna rovnováhy na peněž. trhu>>změna agr. popt. změna agr. popt.>>změna zaměstnanosti, produktu,...

Nástroje a cíle měnové politiky.

nástroje – nepřímé:operace na volném trhuzměna sazby PMRposkyt. úvěrů kom. bankám – tzv. diskontní politika – přímé:úvěrové limity (stanovení max. objemu úvěrů, které může kb poskytnout)omezení úvěrů, které poskytuje centrální banka kom. bankámadministrativní omezení...

Poptávka po penězích, nabídka peněz.

Poptávka po penězích, nabídka peněz. fin. zprostředkovatelé – banky, nebankovní institucecentrální banka, komerční bankykampeličky, pojišťovny, spořitelny atd.multiplikovaná expanze bankovních depozit – prvotní přírůstek peněz (centr. banka nakoupí vládní cen. papíry od veřejnosti (veřejnost uloží...

Posun MD

Posun MD: – růst cen. hladiny – roste množství peněz potřebných k nákupu stejných statků (tím i transakční držba peněz)– růst reálného důchodu >> větší počet transakcí, větší MD (růst C, W, nákup víc...

Charakteristika hospodářského cyklu a jeho fází.

Charakteristika hospodářského cyklu a jeho fází.výkyvy aktuálního reálného produktu (čas. hledisko: dlouhé kondratěvovy vlny, Juglarovy střednědobé vlny (konjunkturní kolísání – pod vlivem nab. a popt. šoků)fáze: kontrakce, expanze (sedlo dno X vrchol), pokles ve...