Archiv měsíce: Červen 2008

Politika snižování nezaměstnanosti.

Politika snižování nezaměstnanosti.dávky v nezam. pomáhají snižovat dopady nezaměstnanosti, ale nemotivují nezaměstnané k intenzivnímu hledání nového zaměstnání.Aktivní politika zaměstnanosti – proticyklická hosp. politika – snižování mezery produktu a tím také cyklické nezaměstnanosti (expanzivní měnové...

Definice a měření inflace.

Definice a měření inflace. Inflace znamená růst všeobecné cenové hladiny. Současně s růstem cenové hladiny dochází k poklesu kupní síly peněžní jednotky. (za stejné peníze lze koupit méně statků). Pokles cenové hladiny se nazývá...

Příčiny a formy nezaměstnanosti, alternativní přístupy.

Příčiny a formy nezaměstnanosti, alternativní přístupy.formy – frikční, strukturální, cyklickáfrikční – lidé kteří právě hledají novou práci (vybírají si mezi nabídkami lépe placenou, momentálně jsou nezaměstnaní, ale pracovní místa v jejich oboru jsou a...

Přirozená míra nezaměstnanosti.

Přirozená míra nezaměstnanosti.má dlouhodobě většinou rostoucí tendenci – příčiny – silnější regulační zásahy vlády (vyšší soc. dávky), sociálně psychologické faktory (svázanost s prostředím), hystereze na trhu práce (ztráta kvalif.- delší nezam., jiné způsoby jak...

Parita kupních sil, kurz podle trhu aktiv.

Parita kupních sil, kurz podle trhu aktiv.parita kupních sil – absolutní verze – zákon jediné ceny – tendence k vyrovnávání cen v mezinár. obchodě na paritu (jedinou cenu vyjádřenou v určité měně). Když bude...

Definice a měření nezaměstnanosti.

Definice a měření nezaměstnanosti.zaměstnaní, nezaměstnaní a ostatnízaměstnaní – obyvatelstvo, které má placené zaměstnání nebo sebezaměstnání (vč. osob dočasně v práci nepřítomných, ale s formální vazbou k zaměstnání, jako např. osoby ve stavu nemocných nebo...

Absolutní a komparativní výhody, přínosy z obchodu.

Absolutní a komparativní výhody, přínosy z obchodu. absolutní výhoda – jedna země dokáže vyrobit určitý statek rychleji (s menšími náklady) než druhá země.komparativní výhoda – určuje, na výrobu jakého výrobku by se země měla...

Faktory mezinárodního pohybu kapitálu.

Faktory mezinárodního pohybu kapitálu. změny závazků a pohledávek rezidentů ve vztahu k zahraničí. Jde o přesuny peněž. fondů (hotovosti, bank. depozit) nebo cen. pap. (akc., oblig.), o poskytování či splácení úvěrů (fin., zbož.) apod....

Měnový trh a rovnováž. měn. kurz.

Měnový trh a rovnováž. měn. kurz.nominální měnový (směnný) kurz – cena určité národní peněžní jednotky vyjádřená v jiných národních penězích. 32 CZK/1 USD apod. (rozlišujeme kurzy valut a deviz, nákup a prodej, kurz střed...

Měnový trh a rovnováž. měn. kurz.

Které faktory způsobují posun těchto křivek doprava a doleva?– cenovými podmínkami obchodu (pokud v Americe porostou ceny rychleji než v Německu, bude vznikat tlak na znehodnocení dolaru, protože Američané budou poptávat více něm. zboží...