Ekonomie otázky

EKONOMIE-OTÁZKY – kompletní obsah_10:

Subvence jako ochrana před restrukturalizací Empirické důkazy, Státní pomoc Pomalé a rychlé přizpůsobování Efekty bohatství Důsledky evropské liberalizace Důsledky evropské liberalizace Důsledky evropské liberalizace Rovnovážná cena, výstup a velikost firmy BE-COMP diagram v uzavřené...

EKONOMIE-OTÁZKY – kompletní obsah_11:

agregátní nabídka v monetaristickém pojetí NEOKEYNESIÁNSKÝ MODEL AGREGÁTNÍ NABÍDKY příčiny způsobující posuny křivky agregátní nabídk… příčiny způsobující posuny křivky agregátní nabídk… KEYNESIÁNSKÝ MODEL AGREGÁTNÍ NABÍDKY KEYNESIÁNSKÝ MODEL AGREGÁTNÍ NABÍDKY KLASICKÁ KŘIVKA AGREGÁTNÍ NABÍDKY agregátní...

EKONOMIE-OTÁZKY – kompletní obsah_12:

Nabídka výrobních faktorů Poptávka po výrobních faktorech Poptávka po výrobních faktorech Podstata a specifika trhů výrobních faktorů Podstata a specifika trhů výrobních faktorů Alternativní cíle firmy Typy firem a jejich cíle Monopolistická konkurence (optimum...

EKONOMIE-OTÁZKY – kompletní obsah_13:

zemědělská politika CAP SPOLEČNÉ POLITIKY EU JEDNOTNÝ EVROPSKÝ AKT JEDNOTNÝ EVROPSKÝ AKT JEDNOTNÝ EVROPSKÝ AKT JEDNOTNÝ VNITŘNÍ TRH ROZHODOVACÍ PROCES V EU ROZHODOVACÍ PROCES V EU Hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů Evropský soudní...

EKONOMIE-OTÁZKY – kompletní obsah_14:

Centrální banka, cíle a nástroje její monetární po… Nabídka peněz Tvorba peněz Bankovní sektor a nabídka peněz Poptávka po penězích a motivy jejich držby Peněžní zásoba Komponenty nabídky peněz Phillipsova křivka – krátkodobá, dlouhodobá,...

EKONOMIE-OTÁZKY – kompletní obsah_15:

Okunův zákon Rovnovážný důchod Determinanty investic Spotřební a úsporová funkce Dvousektorový model: spotřeba a investice Osobní důchod TEORIE DETERMINACE PRODUKTU – VÝDAJOVÝ MODEL S MUL… Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmů FO...

EKONOMIE-OTÁZKY – kompletní obsah_16:

1.4. Tržní poptávka Rovnováha spotřebitele a křivka poptávky 1. CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE A FORMOVÁNÍ POPTÁVKY Řízení podniku Vznik a založení podniku Podnik Obchodní rejstřík Podnikatel Podnikání Světová banka Mezinárodní měnový fond Měnové kurzy Geneze měnových...