Štítek: ceny

Funkce ceny

Funkce cenyregulační – vliv na chování příslušného subjektustimulační – stimulace zvyšování efektivnosti výroby, snižování N, nové technologiealokační (rozdělovací) – působí na rozdělování mater. a peněž. zdrojů v dané výroběracionalizační – nákladová problematika (snižování N)rozdělovací...

Cenová informační soustava

Cenová informační soustava Informační systém– je tvořen souborem prvků a činností, jejich vlastností a vzájemných vztahů, které umožňují přenos informací– musí mít 1 inf. vstup a min. 1 inf. výstup Dvě stránky informace– kvantitativní...

Pojetí ceny v TE

Základní principy TE – užitečnost – podtrhuje prioritní význam spotřeby jako konečného ověření účelnosti zhotovení výrobku a zpětné aktivní působení na výrobu – rovnováha – vyjadřuje předpoklad ekonomické stability – preference – motivují při...

Pojetí ceny v TE

2 Pojetí ceny v TE– cena se tvoří na trhu– spotřebitelé rozhodují pomocí peněžních hlasů– cena je střetem zájmu výrobců a zákazníka– snahou ekonomů je dosáhnout rovnováhy mezi N a P  určit úroveň...

Vývoj typů cen

1 Vývoj typů cenCena pro…– spotřebitele je souhrnem fin. prostředků, které musí vynaložit na získání produktu– výrobce je výrazným nástrojem, který tvoří jeho příjmy, je součástí MAR strategie Vývoj v čase1) centralistický model– cena...

Cenové a množstevní efekty

Cenové a množstevní efekty jsou analogické těm, které jsme zmiňovali v souvislosti s preferenční liberalizací.Tak například pro zboží 1.o domácí import zboží 1 vzrostlo domácí cena zboží jedna klesla z P‘ na P“o cena,...

Sekundární změny plynoucích ze změny obchodní politiky

Sekundární změny plynoucích ze změny obchodní politikyRoW bylo přinuceno zredukovat své exporty, ale nezredukovalo importy z domácí a partnerské země. Ačkoliv tento obchodní deficit může být udržitelný v SR, v LR se situace pravděpodobně...

Cena (prize)

Cena (prize)Peněžní vyjádření hodnoty zboží.Cenya) volné (smluvní) – volnost prodávajícího cenu stanovitb) regulované – v případě, že by volné ceny byly v rozporu s vládní politikou, lze použít tyto ceny (regulační) – stanoví je...

Cena (prize)

Cena (prize)Peněžní vyjádření hodnoty zboží.Cenya) volné (smluvní) – volnost prodávajícího cenu stanovitb) regulované – v případě, že by volné ceny byly v rozporu s vládní politikou, lze použít tyto ceny (regulační) – stanoví je...

CENA VÝROBKU

CENA VÝROBKU = PRICECenová tvorbaa) čas prodeje (ráno večer)b) místo prodeje (centrum, vesnice)c) množství prodeje (velkoobchod, malá prodejna)d) pohotovost při placení (při okamžité placení sleva) = peněžní vyjádření hodnotycena: – tržní (nabídka X poptávka)–...