Štítek: ceny

Nepříliš tvrdé postihy

3) nepříliš tvrdé postihy + střední pravděpodobnost prokázání porušení zákona → někteří obchodníci dodržují a někteří nedodržují regulované ceny → vznik černého trhu, tj. nezákonného obchodu– někteří spotřebitelé, pociťující nedostatek, jsou ochotni zaplatit „přirážku“...

Regulace cen

regulace cen Regulace cen představuje zásah státu do trhu způsobem stanovení minimálních nebo maximálních cen trh podléhá regulace, tzn. není volný Maximální ceny Stanovení maximální ceny = cenového stropu se provádí proto, aby se...

Jednotková elasticita

→ při pohybu po křivce poptávky se cena a výnosy ( P . Q ) mění opačným směrem →1 ) zvýšením cen výrobce ztrácí ( efekt snížení poptávaného množství převládne nad efektem zvýšen ceny...

KALKULACE CEN

kalkulace = zajištění nákladů na 1 výrobek PRODEJNÍ CENA = náklady + zisk (popřípadě + DPH) = náklady přímé + kalkulační přirážka (kalkulační přirážka obsahuje náklady nepřímé a zisk)KALKULAČNÍ VZOREC = složení prodejní ceny...

CENOVÉ ZMĚNY

CENOVÉ ZMĚNYPodnik v průběhu prodeje cenu buď zvýší nebo sníží.Příčiny:a) tržní (sezona, konkurence) – podnik sleduje ceny konkurenceb) nákladová (mění se cena vstupu) – podnik sleduje daně, inflaci, měnový kurz, růst mezd, sociální pojištění,...

CENOVÁ PRUŽNOST

CENOVÁ PRUŽNOST– poptávkově orientovaná cena– podstata: zjišťujeme reakce poptávky na změny cen a podle toho se určí cenová strategie Varianty:1. Pružná poptávka (elastická)– chová se podle zákona poptávky (s rostoucí cenou poptávka klesá)– o...

CENOVÉ STRATEGIE

CENOVÉ STRATEGIEstrategie = dlouhodobý záměr z hlediska ceny, kterým se firma řídí několik let nízká – Strategie pronikání na trh = produkt na trhu již existuje (u konkurence), našímcílem je zvýšit prodejnost našeho výrobku•...

METODY TVORBY CEN

2. Metoda podle konkurence:– je založená na tom, že si nejprve zjistíme konkurenční ceny a podle ní si stanovíme cenua) prodejní cena = konkurenční cena: tuto metodu volíme jestliže je konkurence silná a mi...

METODY TVORBY CEN

METODY TVORBY CEN – marketingový přístup při tvorbě cen „3C“ spočítáme průzkum průzkum Nákladově stanovená cena Konkurenční ceny Cena vnímatelná zákazníkem vysoká cena (dumpingová 100,- 120,- 200,-cena) Cílem je, abychom se s nízkými náklady...

CENA NA TRHU

CENA NA TRHUTrh = místo, kde se setkává nabídka s poptávkouVýchozími informacemi pro nás tedy budou:– křivka N– křivka P– rovnovážná cenaN – s rostoucí cenou roste nabídkaP – s rostoucí cenou klesá poptávkaRC...