Štítek: ekonomie příklad

Př.: Zavedeme:

xK – x jednotek výrobního faktoru kapitályL – y jednotek prácezP- z jednotek výrobního faktoru půdy.TP1 – celkový produkt, výnos (rozměr výstupu) Jestliže zvýšíme množství faktoru práce (y+1) a množství kapitálu a pudy se...

Křivka bodů K0, L0, M0

Křivka bodů K0, L0, M0 – původní hranicí výrobních možností.Každý z těchto bodů udává poměr mezi spotřebou a investováním do kapitálových statků.K0 – nejvyšší výdej do kapitálových statků→ v příštím období se posune nejvíce...

Př.: Uveďme si jako příklad přechod …

Př.: Uveďme si jako příklad přechod z bodu C na bod D = získáme jednotku potravin a ztratíme 2,5 jednotek oděvů.Alternativní náklady jsou vyjádření druhé nejpříznivější varianty (ta, která nebyla zvolena, ale realizovala by...

Příklad 3:

Vliv fixních nákladů na cash flow – porovnáváme dvě rozdílné formy podnikání – supermarket a hotel. Údaje o jejich tržbách, nákladech a zisku jsou uvedeny v tabulce.Podnik Tržby Variabilní náklady Fixní náklady Zisk (ztráta)Období...

Příklad 2:

Vliv způsobu odpisování na cash flow – podnik pořídil investici za 10 000 €, z níž v dalších 5 letech bude mít příjem 2150 € ročně (pro zjednodušení abstrahujeme kromě odpisů od dalších nákladů...

Příklad 1:

Zisk versus cash flow – podnik vyfakturoval zboží za 2000 Kč, materiálové náklady byly 1400 Kč, odpisy 200 Kč. Odběratelé zaplatili hotově 60 % fakturované částky, zbytek zaplatí v příštím (2.) období. Za materiál...

b) Formou nekonstantních plateb – konstantní úmor

Rok Stav úvěru na počátku roku Úroky Splátka Platba (anuita) Stav úvěru na konci roku1 3.000.000 165.000 600.000 765.000 2.400.0002 2.400.000 132.000 600.000 732.000 1.800.0003 1.800.000 99.000 600.000 699.000 1.200.0004 1.200.000 66.000 600.000 666.000...

Příklad – investiční úvěr …

příklad – investiční úvěr v hodnotě 3.000.000 Kč, doba splatnosti 5 let, úroková sazba 5,5 % p. a. , poplatek za zpracování – 5 % z nominále, splácení – roční polhůtní: a) formou konstantních...