Štítek: mzdy

25) Odměňování práce

Odměňování práce Odměňování práce představuje ohodnocení výkonu formou mzdy nebo platu.Plat – se užívá pro pevně stanovenou částku za měsíční výplatní obdobíMzda – se užívá v případech, kdy výše odměny závisí na výkonu či...

Všeobecný kalkulační vzorec

1. Přímý materiál2. Přímé mzdy3. Ostatní přímé náklady4. Výrobní (provozní) režie Vlastní náklady výroby – položky 1 – 45. Správní režie Vlastní náklady výkonu – položky 1 – 56. Odbytové náklady Úplné vlastní náklady...

Cena volného času

– Cena volného času je to čeho se člověk obětuje, čeho se vzdá – pokud se rozhodne mít volný čas, tj. nepracovat. Chce-li mít více volného času, pak ušlá mzda (kterou by mohl dostávat,...

Nabídka ( z růstu mezd )

nabídka ( z růstu mezd ) – je odvozena od poptávky po volném čase = subjektivní hledisko vyvolávající substituční a důchodový efekt působící proti sobě– zvýšení mezd zvýší míru partifiace = % potenciálně práceschopného...

Výše nemocenské dávky

f) výše nemocenské dávky1-3 den 25% upraveného DVZ4-x den 69% upraveného DVZ Nemocenská dávka je přirážka k ČM!Př: Pracovní neschopnost 10 dnů HM – 120 000 Počet dnů 365 DVZ = 120 00: 365...

5.Náhrady mzdy

b) pohotovost – na pracovišti min. 20% z prům. mzdy– mino pracoviště min. 10% z prům. mzdy c) nemocenská dávka – pracovní neschopnost– ošetřování člena rodiny (např.nemocné dítě, max.nárok být doma je 9 dnů)–...

Ostatní složky mzdy

2.Prémie = za splnění předem stanovených úkolů– prémiový řád (splnění plánů tržby, kvality…) 3.Odměny = práce navíc 4.Podíl na zisku – ze zisku odvedeme státu daň z příjmu– pro zaměstnance je to část čistého...

Ostatní složky mzdy

Ostatní složky mzdy 1.Příplatky – státem určené (povinné) – dobrovolné (nepovinné) a) povinné příplatky – přesčas 25% průměrné mzdy nebo si vybere náhradní volnopř: prac. Dny : 21 dnů = 168 hod. odpracované :...

Formy mzdy

Formy mzdy 1.časová – zaměstnanec je odměňován podle času práce– Kč/hod. počet odpracovaných hodin– Záleží na nadřízeném , jak bude zaměstnance motivovat , aby nedocházelo ke ztrátám. 2.úkolová– závisí na množství odvedené práce– stanovena...

Mzda

Mzda – zaměstnanci přísluší mzda za vykonanou práci. Minimální mzda – nařízená vládou od 1.1 2006 je 7570 kč a od 1.7 2006 7955 kč nižší minimální mzdu mohou dostat mladiství,lidé od 18- 21...