Štítek: produktivita práce

Celková produktivita:

Celková produktivita: výstup P = Σ zdrojových vstupů (zvěčnělé i živé práce Produktivita parciální: význam pro řízení vnitropodnikových útvarů výstup P = vstup (práce) V praxi se používá nejčastěji jako ukazatel produktivita práce (Pp):...

1. Lidskou prací se rozumí …

1. lidskou prací se rozumí využívání psychologických a fyzických vlastností člověka k realizaci podnikových cílů 2. nositelem lidské práce je člověk 3. lidská práce je kategorie, která nejvíce přispívá k tvorbě nových hodnot, zhodnocuje...

7. Motivace a tvorba mzdových systémů

motivace (vnitřní podněty ovlivňující postoje a chování pracovníků  mzdové podněty) a tvorba mzdových systémů,mzda – plní funkci alokační, zabezpečuje cíle v podnikovém mzdovém systému.Mzdový systém má za úkol zabezpečit kvalitu a loajálnost pracovníků,...

5. Personální činnosti (viz Personální mng)

– plánování prac.– získávání a výběr pracovníků,– rozmísťování pracovníků– hodnocení prac.– hodnocení práce a popis prac. míst– odměňování– podnikové systémy vzdělávání– kolektivní vyjednávání a pracovněprávní agendy– sociální péče– personální informační systémKolektivní vyjednávání – pracovně...

Cíle v oblasti hospodářské jsou:

– optimální využívání lidské práce v kombinaci s ostatními VF– zlepšování struktury a kvality lidských zdrojů,– udržení person. nákladů na optimální výši– realizace systému odměňování podle výkonu Sociální cíle:– naplnění osobních cílů pracovníka– spokojenost...

6. LIDSKÁ PRÁCE

1. Lidský činitel jako faktor produkčního procesu– jeden z elementárních VR– je nositelem dispozitivního faktoru (= řízení)– řízení– rozhodování– plánování– organizování– vedení– kontrola– práce člověka je nezbytným faktorem pro existenci firmy 2. Obsah a...

Dělba práce, specializace, kooperace

Dělba práce, specializace, kooperacea) dělba práce – rozdělení jednotlivých pracovních procesů mezi jednotlivce – případně skupiny lidí, umožňujeb) specializace – někdo se specializuje na něco, zaměření jednotlivců a skupin lidí na určitý dru práce,...