Štítek: strategické plánování

2. OPERATIVNÍ PLÁNOVÁNÍ A KONTROLA

– cíl a nástroje operativního plánování, vztahy mezi strategickým a operativním plánováním. Pojetí kontroly, její klasifikace, předmět kontroly. Controlling. Strategické plánování Operativní plánováníhledáme cíl cíle jsou stanovenykapitálové zdroje nejsou ještě vázány kapitálové zdroje jsou...

Zajímají nás tyto charakteristiky:

– fáze životního cyklu výrobků,– velikost trhu a jeho potenciál,– sezónní vlivy– segmentace trhu,– koncentrace zákazníků– elasticita odbytu (prodeje)– četnost nákupů– koncentrace nabídky– agresivita konkurence– stupeň využití kapacit Platí: Srovnáváme vlastní podnik s nejvýznamnější...

Analýza odvětví

Analýza odvětví – analyzuje situace a vývojový potenciál odvětví, do kterého podnik patří.Orientuje se na:– druh vyráběných výrobků,– rozsah diferenciace výrobků– porovnatelné výrobky– rozsah automatizace– zkušenosti a z nich vyplývající přednosti– nezbytná velikost výrobních...

1. VNITROPODNIKOVÉ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ

Na počátku strategického plánování (je-li známo poslání podniku a jeho globální cíle) stojí analýza výchozí situace (situační analýza), kt. zpravidla zahrnuje 5 dílčích analýz:– analýza podniku – interní analýza– analýza odvětví– analýza trhu– analýza...