Štítek: trh

Tržní rovnováha a její podmínky

Tržní rovnováha a její podmínky ( teorém pavučiny ) Existují tři hlediska při posuzování rovnováhy: 1.7.1. Tržní rovnováha z hlediska délky časového obdobíS prodlužováním časového období roste elasticita nabídky.• velmi krátké období – nabídka...

Výhody ze směny

Výhody ze směnyTrh zabezpečuje nejen efektivní alokaci výrobních faktorů, ale ekonomickým subjektům přináší výhody ze směny v podobě tzv. přebytku spotřebitele a přebytku výrobce.přebytek spotřebitele – rozdíl mezi celkovým užitkem zboží a objemem výdajů...

dokonalá konkurence

Charakteristika dokonalé konkurence, specifika dokonalé konkurenceabstrakce, reálně neexistujePředpoklady DK – naprosto rovné podmínky pro všechny její účastníky:• volný vstup do odvětví• stejná míra informovanosti všech ekonomických subjektů na trhu• mnoho výrobců na trhu• zcela...

Tržní nabídka

Tržní nabídkaJe součtem objemů určitého zboží, které jsou ochotni při různých cenách nabízet všichni výrobci tohoto zboží. Čili je součtem individuálních nabídkových křivek. Agregátní nabídka je suma veškerého zboží v ekonomice, které jsou ochotni...

Rovnováha na kapitálovém trhu

– Na kapitálovém (finančním) trhu se setkávají lidé, kteří nabízejí část svého majetku k zapůjčení (nebo k zakoupení vlastnických práv), aby dosahovali výnosu, s lidmi (firmami), jež naopak finanční zdroje potřebují a jsou ochotni...

Úloha trhu cenných papírů

– Je obdobný jako úloha úspor z bankovních úvěrů. Obligace: je c.p., který nese pevně stanovený roční úrok (p.a). Podnik, který vydává obligace, se po jejich prodeji stává dlužníkem subjektu, který si obligaci koupí.Akcie:...

Trhy výrobních faktorů

– Trhy výrobních faktorů se postupně místně i charakterem vyčlenily z trhů spotřebních statků. – Cena výrobních faktorů se projevuje jako příjem (důchod) za užití faktoru, který získává vlastník tohoto faktoru. – Mzda je...

Ekonomická efektivnost trhu dokonalé konkurence

V podmínkách dokonalé konkurence spotřebitelé zvyšují svou spotřebu až do výše, kdy ceny odpovídají mezním užitkům. Rovněž firmy zvyšují výstup až do body, kdy se mezní náklady rovnají cenám. Na trhu pak vzniká rovnováha,...

Struktura trhu

– konkurence má na různých trzích rozdílnou podobu– souhrn podmínek charakteristických pro určitý trh označujeme jako strukturu trhu Struktura trhu se vyznačuje těmito charakteristickými rysy:1. počet firem, které na daném trhu působí2. velikost firem,3....

Nerovnovážný trh

Nerovnovážný trh– působí tržní síly, které mění cenu a poptávané / nabízené množství Nedostatek statků– vzniká konkurence kupujících, jsou ochotni koupit i za vyšší cenu– prodávající reagují zvýšení ceny, zvýšením nabízeného množství– kupující reagují...