Štítek: trh

Vzájemné působení nabídky, poptávky a ceny

Vzájemné působení nabídky, poptávky a ceny– poptávané a nabízené množství závisí na ceně a zároveň cena je funkčně závislá na nabídce a poptávce.– jestliže křivku nabídky a křivku poptávky vyjádříme společně, obě křivky se...

Smysl a obsah určování ekonomických cílů vlády

V zájmu snížení negativních důsledků užívání tržního mechanismu je třeba používat nástrojů hospodářské politiky vlády a zároveň vytvářet jejím prostřednictvím předpoklady pro fungování těch oblastí života společnosti, které nefungují na základě tržního mechanismu uspokojivě....

Specifika produkce veřejných statků

Dalším typem tržního selhání je tendence dávat přednost výrobě soukromých statků před výrobou veřejných statků.Trh není schopen podněcovat výrobu veřejných statků, protože u nich není možné oddělit platící a neplatící spotřebitele vzhledem k jejich...

Transformace

Podstata transformace – stát se vzdává monopolu na vlastnictví výrobních prostředků = vzniká více vlastníků výrobních prostředků a Ti si budují své místo na trhu = týká se výroby i služeb– stát si ponechává...

Tržní mechanizmus

Trh prodávajícíhoŠpatně fungující trh, prodávající či výrobce mají převahu a rozhodují o podmínkách, za jakých se na trhu bude prodávat. .. socialismus Trh kupujícíhoTrh s převahou nabídky nad poptávkou, firmy si konkurují => rosta...

2.3.2. Alternativní teorie rozhodování firmy

2.3.2. Alternativní teorie rozhodování firmyAlternativní teorie popisující rozhodování firmy jsou manažerské a behavioristické teorie.Manažerské teorie firmy – zaměřují se na oddělení vlastnictví a řízení resp. kontroly velké firmy, které nejsou řízeny vlastníky, ale profesionálními...

Cenné papíry,kapitálové trhy

Kapitálové trhy Tržní kapitalizace Kapitálové trhy 1 Kapitálové trhy 2 Cenné papíry 1 Cenné papíry 2 Cenné papíry a kapitálové trhy Cenné papíry a kapitálové trhy Investování do cenných papírů 1 Investování do cenných...