Štítek: trh

4. Vznik peněz

4. Vysvětlení okolností vzniku peněz, pojednání o jejich funkcích a vývojových formách, formování nabídky a poptávky po penězích v ekonomice. Vznik penězSe vznikem společenské dělby práce se objevil nový problém: problém výměny činností mezi...

53) Tržní mechanizmus

Tržní mechanizmus Nazýváme jím komplikovaný systém neuvědomělé koordinace lidí, činností a firem prostřednictvím cen trhu. Trh = původně místo, které bylo určeno ke směně zboží za zboží. Místo, kde se střetává poptávka s nabídkou,místo,...

20) Trh a tržní kategorie

Trh a tržní kategorie Trh je místo, kde se setkává nabídka s poptávkou a stanovují se ceny zboží a služeb. Základní tržní kategorie: 1) Nabídka2) Poptávka3) Cena4) Konkurence 1) Nabídka – je množství zboží...

1) Finanční trh

Finanční trh Finanční trh je zvláštní formou trh. Je to systém, který se vytvořil proto, aby bylo možno prodávat a kupovatkrátkodobý i dlouhodobý kapitál výměnou za volné peněžní prostředky. Finanční trh také zabezpečuje přerozdělení...

5. VNITŘNÍ PODNIKOVÝ TRH PRÁCE

VNITŘNÍ PODNIKOVÝ TRH PRÁCE Pracovní síla– rozhodující výrobní faktor– otázka:o kolik a jaké prac. bude podnik potřebovat (pers. plánování)o kde prac. síly podnik získáo jakým způsobem prac. síly získá a udrží VP trh práce–...

23) Selhání trhu (externality, veřejné statky)

Mikroekonomie 23. Selhání trhu (externality, veřejné statky) Nedokonalá konkurence (monopolní síla)Cena zboží je vyšší než mezní příjem. Pokud je zboží X vyráběno v monopolních podmínkách a zboží Y v podmínkách dokonale konkurenčních, platí pro...

7) Platební bilance, devizový trh a vnější měnová politika

Platební bilance, devizový trh a vnější měnová politika Platební bilance vyjadřuje ekonomické transakce subjektů dané země (rezidentů) se zahraničím během určitého období. Podle MMF je platební bilance rozdělena zhruba do těchto částí:1. B ě...

9. Přednáška – Teorie spotřebitele – mezičasový výběr

Teorie spotřebitele – mezičasový výběr Spotřebitel se rozhoduje kolik spotřebuje v současnosti a kolik v budoucnosti. Můžeme znázornit prostřednictvím indiferenční analýzy. MU se řídí:a) netrpělivostí – dáváme přednost spotřebě současné před budoucíb) nasycenosti spotřeby...