Štítek: trh

Zobrazení je jen zjednodušením.

Zobrazení je jen zjednodušením. Trh nemá tak uzavřené vazby (vstupy zahraničních subjektů). ¨ Funkce trhu – optimalizace alokace zdrojů. Hospodářskou činnost dělí tak, aby byly omezené zdroje využity co nejúčelněji. Průběh optimalizace – když...

Předpoklady působení tržního mechanismu:

– cenová liberalizace – aby skutečně cena mohla odrážet měnící se proporce mezi D a S. Základem je tržní suverenita subjektů – zda koupí, nekoupí, prodá, neprodá.– vlastnická suverenita tržních subjektů – svoboda rozhodování,...

TRH –

TRH – centrem hospodářského systému (zprostředkovává styky subjektů) – nástrojem koordinace hospodářství. Vývoj klasické školy probíhal v období bouřlivého vývoje nového společenského systému i jeho výrobní základny (průmyslová revoluce = převrat v postavení výrobních...

KLASICKÁ ŠKOLA POLITICKÉ EKONOMIE

KLASICKÁ ŠKOLA POLITICKÉ EKONOMIE – Prvním směrem ekonomie jako samostatné vědy. Zformovalo se to v učení autorů: • Adama Smitha – Pojednání o podstatě a původu bohatství národů – jedno z prvních popisů fungování...

Motivační příklad: Subvence na produkci mléka

Na trhu je velká nabídka mléka a ta se projevila nízkou rovnovážnou cenu mléka. Tržní rovnováha nastává při ceně 6 Kč za litr a množství 20 mil. litrů (viz. bod A na následujícím obrázku)....

Krátkodobá rovnováha na trhu kapitálu

Průsečík E křivek D a SSR představuje bod krátkodobé rovnováhy, ve kterém je při dané nabídce kapitálu a při dané funkci poptávky po kapitálu určena krátkodobá rovnovážná úroková míra (irE(SR)), která vyrovná nabídku s...

Ti, kdo spoří, …

– Ti, kdo spoří, nemívají vždy investiční příležitosti, a proto své úspory zapůjčují těm, kdo investiční příležitosti mají. Z toho plyne, že „akt investování“ a „akt spoření“ bývá většinou oddělen, a proto se vyvinul...

Trh kapitálových statků

– Vyrobené kapitálové statky mají povahu výrobního faktoru a prodávají se na trhu podobně jako jiné výrobky. Hovoříme o trhu kapitálových statků (jde o trh strojů, dřeva, cementu, lodí atd.). – Firmy nakupují kapitálové...

Optimum spotřebitele (a) a optimum firmy (b)

Při ceně 2 Kč je na trhu nedostatek statku – nerovnováha. Nedostatekvede k růstu ceny statku a trh směřuje k rovnovážné ceně 2,70 Kč. Při ceně 3,50 Kč je na trhu přebytek statku –...

Dokonale konkurenční trh (a) a firma (b)

Tržní rovnováha a její dosahování Motivace:* na trh přichází mnoho kupujících, jakou cenu jsou ochotni zaplatit? – Kupující si navzájem o zboží konkurují a jejich vzájemná konkurence žene ceny vzhůru… – Cena, kterou jsou...