Štítek: trh

Domácnosti představují nabídkovou stranu

– motivováno maximalizací užitku. Výnosy jsou závislé na výkonnosti výrobních faktorů, mezní produkt jednotlivých výrobních faktorů klesá→ klesá i příjem z mezního produktu.o MRPF – Příjem z mezního produktu je dodatečný příjem, který firma...

Rovnováha na MC X MR

Rovnováha na MC X MR→ náklady mrtvé váhy – části přebytků, které se nerealizují (zanikají) v důsledku omezení rozsahu produkce. Platí také, že se tím snižuje přebytek spotřebitele ve prospěch přebytku výrobce.Monopol prodává za...

Je-li poptávka na trhu dána→ otázky:

– jaký bude rozměr nabízené produkce a jaká bude jeho cena– co z rozhodnutí vyplývá pro tržní situaci a tržní poměry.– co z existence monopolu plyne pro spotřebitele a pro výrobu. MC = MR...

9. Rovnováha na trzích nedokonalé konkurence

9.1 Rovnováha výrobce v postavení monopoluCelkový objem nabídky. Výsada, o kterou se monopol opírá, vytváří výhodné předpoklady pro maximalizaci rozdílu mezi celkovým příjmem a celkovými náklady→ trvalé ziskové zvýhodnění. Monopolní firma využívá překážek vstupu...

KONCERN

– organizační forma spojující formálně nezávislé firmy. Ovládány prostřednictvím finanční kontroly (může jít o holding). Dnešní koncerny mají mnohooborovou strukturu, která nesleduje linii výrobní návaznosti. Vyhledávají volné trhy pro přebytečný kapitál. V polovině 20....

Diferenciační dopad na výrobce

– souvisí se stimulačním účinkem – ti nejsou schopni dosáhnout srovnatelné úrovně nákladů→ vyšší náklady je zbavují prostředků na rozvoj→ konkurenční prostředí eliminuje (vylučuje) výrobce, kteří nejsou schopni efektivně využívat zdroje.– omezovací funkce –...

b) Negativní externalita

b) negativní externalita – osvětlení mi svítí do pokoje a já jsem nucen investovat (dodatečné náklady) do zatemnění – typické jsou i škody na životním prostředí (nikdo není přímo finančně odpovědný – platí se...

Monopolistická konkurence (velká skupina) –

– monopolistická konkurence (velká skupina) – velká skupina výrobců (mnoho malých)→ žádný z nich neovlivňuje celkovou tržní situaci, produkt je diferenciovaný, trh se rozpadá na trhy jednotlivých výrobců (podle kvality. provedení, značky, jména firmy,...

Dělíme také na:

– trh dílčí – předmětem koupě nebo prodeje je jeden druh zboží. Odděleně jen abstraktně, reálně na něj působí i jiné trhy. Pomáhá nám to pochopit základní vazby (hlavně výklad mikro).– trh agregátní –...