Štítek: trh

Individuální poptávka po produkci jedné firmy v NK

Příčiny nedokonalé konkurence• nákladové podmínky (úspory z rozsahu) Bariéry konkurence• státní zásahy (státní monopol)• právní restrikce (ochranné známky, patenty)• vlastnictví klíčového výrobního faktoru• diferenciace produktu• omezené informace Rovnováha NK firmy• zisk = TR –...

Velmi krátké období

Krátké období Dlouhé období Rovnováha• změna poptávky a nabídky• pavučiny Nedokonalá konkurence• není-li splněn alespoň jeden z předpokladů dokonalé konkurence• monopol• oligopol• monopolistická konkurence Nedokonalá konkurence• existence diferencovaného produktu →• firma může ovlivňovat cenu

NEOKLASICKÁ EKONOMIE – ROVNOVÁHA NA TRHU

Rovnováha a efektivnost• MU > MC – firmy nejsou v rovnováze – zvýšení výroby zvýší příjem firem• MU < MC – spotřebitelé nejsou v rovnováze – mohou zvýšit svůj užitek zvýšením spotřebovávaného množství Přebytek...

Tržní nabídka

● křivka tržní nabídka je součtem individuálních nabídkových křivek Agregátní nabídka • je součtem tržních nabídek na všech dílčích trzích Rovnováha na trhu jednoho zboží• nabízené množství = poptávanému množství• rovnováha spotřebitele P =...

Posun křivky nabídky

• změna nákladů (technický pokrok, změny cen vstupů)• změny cen ostatního zboží• další faktory (počasí, očekávání výrobců, cla…) Posun křivky nabídky Cenová elasticita nabídky● poměr procentních změn v objemu nabízeného množství k procentním změnám...

Bod uzavření firmy

• pokud cena klesá – TR < TC• firma bude krátkodobě vyrábět až do bodu, kdy TR = VC• jsou-li TR < VC firma výrobu zastaví• bod uzavření firmy: TR = VC TR/Q =...

V podmínkách dokonalé konkurence

● celkové příjmy závisí pouze na objemu vyrobené produkce V podmínkách dokonalé konkurence V podmínkách dokonalé konkurence • MR = MC• MC = P Reakce firmy na změnu ceny • MC = P Křivka...

Výnosy z rozsahu

• rostoucí• klesající• konstantní Formování trhu• dělba práce– rozvoj dělby práce je spjat s rozvojem trhu• peníze– zvláštní statek zprostředkovávající výměnu statků ostatních– všeobecný ekvivalent Trh• dobrovolná směna• směnná hodnota:– poměr směny jednotlivých druhu...

w* – vyšší mzdová hladina.

Méně zaměstnaných než při volných mzdách. Vzniká přebytek nabídky – ti, co jsou ochotni při této mzdové hladině pracovat, ale neexistuje pro ně pracovní příležitost. w*A – zaměstnaníAB – nedobrovolná nezaměstnanost.BC – nejsou ochotni...