Štítek: zisk

Zisk plní důležité funkce:

– kriteriální – je kritériem pro rozhodování o objemu výroby, nových výrobcích, investicích– rozvojová – je hlavním zdrojem akumulace, tj. tvorby finančních zdrojů pro další rozvoj podniku– rozdělovací (důchodová) – rozdělování důchodů mezi vlastníky...

1. Současná hodnota

1. Současná hodnota = Jn / rn r = 1 + p/100 r – úročitel p – úrok. míra 2. A = jo rn (r-1) / rn – 1 A – hledaná roční splátka...

Maximálního zisku firmy …

– Maximálního zisku firmy dosahují tehdy, jestliže příjem z mezního produktu (MRP) je stejný jako mezní náklad výrobního faktoru (MFC), tj. platí MRP = MFC (viz. následující obrázek). – Jedná-li se o dokonale konkurenční...

Dynamické teorie firmy

– Tradiční teorie firmy je většinou statická a nebere v úvahu faktor času. O překonání statičnosti teorie firmy se snaží různé dynamické teorie. Podle jednoho z přístupů cílem firmy není maximalizace okamžité úrovně zisku,...

Odlišné preference různých vlastníků …

– Odlišné preference různých vlastníků nebo prosazování zájmů dalších skupin, které působí uvnitř korporace, se může promítnout do formování cíle firmy, který se odlišuje od klasického cíle maximalizace zisku. Firma si může též stanovit...

Vidíme, že maximální zisk …

– Vidíme, že maximální zisk vytváří firma pana Petra při produkci 87 či 88 sad prken. – Pan Petr bude produkci zvyšovat do té doby, pokud je cena, za kterou prodává prkna na trhu...

Normální zisk je určen ….

– Normální zisk je určen alternativními náklady použití výrobních faktorů ve vlastnictví majitele firmy, rovná se tedy implicitním nákladům (normální zisk = účetní zisk – ekonomický zisk). Souvislosti a struktura ekonomického a účetního zisku...

Explicitní a implicitní náklady příležitosti

– Pro lepší orientaci v problematice nákladů je užitečné odlišit explicitní a implicitní náklady příležitosti. – Explicitní náklady platí výrobce za používání cizích výrobních faktorů – platí vlastníkům těchto faktorů jejich obětované příležitosti (jsou...

Ekonomické náklady a ekonomický zisk

– Motivační příklad: Jaký velký je zisk firmy pana Petra? Pan Petr je vlastníkem pily a na konci roku si připravil zjednodušený výkaz nákladů a příjmů (viz. tabulka). Pohled na tabulku naznačuje, že celkové...

Monopol maximalizující zisk

monopol maximalizující zisk = vyrábí Q, při němž P ( promítající MU ) převyšuje MC cílem státu snížit cenu a zvýšit výstup zásahy:→ opatření vedoucí ke zvýšení konkurence ( umělé bariéry vstupu a jejich...