Štítek: zisk

Zisk firmy

Zisk firmy je rozdělen mezi celkovými výnosy a celkovými náklady formy příslušejícími k výnosůmZ = TR – TC (účetní pojetí) Firma se nesnaží ani o maximalizaci výnosů, ani o minimalizaci nákladů, ale ve svém...

Zisk jako hlavní podnět podnikání

5.2. Zisk jako hlavní podnět podnikáníU normálních firem maximalizujících zisk platí rovnost mezních příjmů a mezních nákladů. U velkých firem to nejde, protože mají většinou rozsáhlý sortiment a není možné sledovat tržní poptávky všech...

Příjmy a zisk

2.5. Příjmy a ziskCelkový příjem ( TR ) je celková částka, kterou firma získá prodejem svých výrobků Vztah objemu vyrobené produkce a její ceny:• cena je konstantou nezávislou na firmě firma prodá všechnu produkci...

Míra zisku, Bankovní likvidita

Rozhodující ukazatel, kterým měříme zisk je míra zisku– Vše to, co zvyšuje čitatele a zmenšuje jmenovatele, zvyšuje míru zisku. Rozhodující vliv na míru zisku má čistý úrokový výnos cca = 75% Čitatel (objem celkových...

Cesty ke zvyšování výnosů

Cesty ke zvyšování výnosů– zvyšování kvality výrobku, služeb– zvyšování ceny (pozor na konkurenci)– zvyšování výkonů = větší objem– inovace výrobků Hospodářský výsledek– vzniká porovnáním výnosů a nákladů: HV = V – N– výnosy jsou...

1.2. Zisk jako hlavní podnět podnikání

1.2. Zisk jako hlavní podnět podnikáníU normálních firem maximalizujících zisk platí rovnost mezních příjmů a mezních nákladů. U velkých firem to nejde, protože mají většinou rozsáhlý sortiment a není možné sledovat tržní poptávky všech...

2.2. Zisk jako hlavní podnět podnikání

2.2. Zisk jako hlavní podnět podnikáníU normálních firem maximalizujících zisk platí rovnost mezních příjmů a mezních nákladů. U velkých firem to nejde, protože mají většinou rozsáhlý sortiment a není možné sledovat tržní poptávky všech...

Příjmy a zisk

Celkový příjem ( TR ) je celková částka, kterou firma získá prodejem svých výrobků Vztah objemu vyrobené produkce a její ceny:• cena je konstantou nezávislou na firmě firma prodá všechnu produkci bez ohledu na...

2.2. Zisk jako hlavní podnět podnikání

2.2. Zisk jako hlavní podnět podnikáníU normálních firem maximalizujících zisk platí rovnost mezních příjmů a mezních nákladů. U velkých firem to nejde, protože mají většinou rozsáhlý sortiment a není možné sledovat tržní poptávky všech...

Příjmy a zisk

Slabé stránky výkazu zisků a ztráty Příjmy a zisk firmy Příjmy a zisk Zisk v životním pojištění pro pojišťovnu 3. PRODUKČNÍ ANALÝZA NÁKLADY FIRMY, ZISK Zisk z obligací je zajištěn Příjmy a zisk VEŘEJNÉ...