Štítek: zisk

L. v. Mises

• „V každé skutečné a živoucí ekonomice jekaždý její účastník vždy podnikatelema spekulantem“Teorie podnikatelského objevování• Jedinec při provádění nějaké činnosti zároveňutváří své preference• Objevení ziskové příležitosti znamenáobjevení nějaké anomálie• Lidské konání je objevování Teorie...

Teorie podnikatelského objevování

• Vysvětluje tržní jevy na základě rozhodovánípodnikatelů– V podmínkách nerovnováhy na trhu– Způsobují ∆ ceny a množství na trhu– Tento proces je poháněn dynamickou konkurencí• Úspěch TK je dán tendencí nahrazovat méněefektivní podnik. činnost...

čistý ekonomický zisk

– podnikatel může vynakládat ve skutečnosti náklady vyšší, než jsou náklady účetně vedené. Vynakládá je v souvislosti s používáním výrobních faktorů, které jsou v jeho vlastnictví a za které neplatí. Je to spojeno s...

ACL – obalová křivka

– průměrné náklady z hlediska dlouhého období. Svá rozhodnutí o rozsahu výroby firma nevyvozuje z poměřování samotných nákladů, ale vždy ve vztahu k příjmům. Pro firmu není významné množství produkce, při kterém jsou minimalizovány...

Příklad 3:

Vliv fixních nákladů na cash flow – porovnáváme dvě rozdílné formy podnikání – supermarket a hotel. Údaje o jejich tržbách, nákladech a zisku jsou uvedeny v tabulce.Podnik Tržby Variabilní náklady Fixní náklady Zisk (ztráta)Období...

Příklad 2:

Vliv způsobu odpisování na cash flow – podnik pořídil investici za 10 000 €, z níž v dalších 5 letech bude mít příjem 2150 € ročně (pro zjednodušení abstrahujeme kromě odpisů od dalších nákladů...

Příklad 1:

Zisk versus cash flow – podnik vyfakturoval zboží za 2000 Kč, materiálové náklady byly 1400 Kč, odpisy 200 Kč. Odběratelé zaplatili hotově 60 % fakturované částky, zbytek zaplatí v příštím (2.) období. Za materiál...

Příjmy a výdaje představují …

– příjmy a výdaje představují trvalý peněžní tok – cash flow.– úkolem finančního managementu je zajistit nejen tvorbu zisku, ale i to, aby podnik měl v každém okamžiku dostatečný stav hotovosti Zisk versus cash...

5. Rozdělování zisku podniku …

5. rozdělování zisku podniku s ohledem na daňovou politiku státu a finanční cíle podniku6. systematické provádění finanční analýzy podniku s cílem hodnocení jeho finanční situace a jejího vývoje7. finanční plánování tvorby a užití interních...