Štítek: ekonomie 2

Selhání volného trhu

Selhání volného trhu lze rozdělit na:– mikroekonomická = zejména neefektivní alokace zdrojů vedoucí k podprodukci nebo nadprodukci statkůpříčinou je existence – monopolní síly – omezení suverenity spotřebitele – externality – veřejných statků * makroekonomická...

Tržní konkurence

tržní konkurence = je proces, ve kterém se střebávají různé zájmy různých subjektů trhu konkurence mezi nabídkou a poptávkou = výrobci chtějí nabízet své zboží tak, aby měli co nejvyšší zisk x zákazníci chtějí...

TRH KAPITÁLU

TRH KAPITÁLU = trh reálných aktiv – souvisí s finančními trhy → finanční aktivaVýroba ( vznik ) kapitálových statků je spojen s omezováním přítomné spotřeby = odložená spotřeba = úspory ( přeměna ) úspory...

Bariéry mobility

2 ) lidský kapitál → investice prostřednictvím vzdělání a zvyšování odbornosti → vyšší celoživotní důchody ( mzdy ) motivují k základní investici 3) omezení vstupu → různá restriktivní opatření = příslušnost k odborům sdružení,...

1 B) Trh práce

1 B) vyjednávání mezi odbory a zaměstnavateli → závisí na vyjednávací síle zúčastněných stran 2) monopol→ kartel nákupčích ( sdružení zaměstnavatelů ) → důsledkem snížení mezd pod úroveň konkurence 3) vyjednávají monopolní odbory s...

Nabídka ( z růstu mezd )

nabídka ( z růstu mezd ) – je odvozena od poptávky po volném čase = subjektivní hledisko vyvolávající substituční a důchodový efekt působící proti sobě– zvýšení mezd zvýší míru partifiace = % potenciálně práceschopného...

Trh práce:

trh práce:– výrobce porovnává peněžní mezní produkt práce se mzdou– výrobce bere v úvahu čistý mezní produkt ( přidanou hodnotu práce ) trh kapitálu : – obdobný princip jako trh práce– fyzický kapitál by...

Zákon klesajících výnosů :

zákon klesajících výnosů :zvyšuje-li množství vstupu při konstantní úrovni všech ostatních vstupů, bude mezní produkt každé jednotky vstupu klesat od určité úrovně.( pozor – spíše pozorovaná empirická pravidelnost, nikoliv univerzální ) výrobní faktory –...

Mezní náklady na výrobní faktor ( MFC )

Mezní náklady na výrobní faktor ( MFC ) = přírůstek celkových nákladů firmy při získání dodatečné jednotky výrobního faktoru. MFC = MRPtj. firma na trhu výrobních faktorů v rovnováze MFC MRPtj. firma bude poptávku...

Trh práce, trh kapitálu

platí Výrobci si od vlastníků výrobních faktorů najímají výrobní faktory – vždyPokud je výrobce přímo vlastníkem rovněž si výrobní faktory najímá → odměnou je zisk ← výnos výrobních faktorů je ekonomický významný bez ohledu...