Štítek: ekonomie 2

Otázky, které řeší VP řízení

Otázky, které řeší VP řízení1) vztah naturální a hodnotové stránky reprodukčního procesu; vývoj tohoto vztahu2) rozvoj fcí věcných faktorů a lidského činitele z hlediska max. hospodárnosti3) strukturování VP systému, optimalizace vztahu pravomoci a odpovědnosti...

Základní prvky cyklického řízení

Základní prvky cyklického řízení1. plánování2. organizování3. kontrola4. regulace Vzájemné porovnání pojetí i řešení PODNIKOVÉHO a VNITROPODNIKOVÉHO řízení vykazuje tyto rozdíly– VP útvary se podílejí pouze na koloběhu podnikových prostředků; koloběh v těchto útvarech není...

Dynamika řízení PODNIKOVÉHO řízení

Dynamika řízení PODNIKOVÉHO řízení zahrnuje:1) koncepce rozvoje podniku2) VT rozvoj3) zvyšování technické úrovně výrobků a kvality výroby4) investiční politika, modernizace, rekonstrukce5) zajištění mzdové a platové politiky ve vztahu k růstu PP6) otázky pracovního a...

Funkce VP řízení

Funkce VP řízení A/ čas– perspektivní– běžné– operativní– řízení– kontrola B/ objekt řízení– výroba– odbyt– marketing– doprava– materiálně-technické zásobování– financování C/ stránka výroby– výrobní procesy jako celek– rozvoj techniky– rozvoj lidí– obch. politika– kvalita...

Zásady tvorby vnitřní organizační struktury

Zásady tvorby vnitřní organizační strukturyManagement firmy= neustálý proces organizování, přípravy, plánování, rozhodování, komunikování i kontroly s účelem stanovit a dosáhnout cíle podniku při racionálním využívání všech potenciálních zdrojů Použití termínu „organizace“ v praxi– soustava...

Zásady ekonomického hodnocení výr. investic

Účinky a nároky realizované investice– přímé – vznikají přímo u uživatele– související – vznikají mimo uživatele, vyvolány v souvislosti s výstavbou a užíváním inv.– vyvolané – věcné a časové souvislosti s výstavbou investice– nepřímé...

Zásady ekonomického hodnocení výr. investic

Zásady ekonomického hodnocení výr. investic1. vyhodnocení účelu a potřebnosti investice2. vyhodnocení technickoekonomické úrovně výrobků u bud. provozu3. úvodní projekt – různé zaměnitelné varianty řešení4. výběr nejvýhodnější metody pomocí metody SROVNATELNÉ ekonomické efektivnosti5. komplexní zhodnocení...

Porovnání variant

Porovnání variantZákladní ukazatelé pro hodnocení efektivnostipodnětné N, doba ekonomické životnosti, roční úspora, celk. úspora, HV, zisk, doba úhrady, doba náběhu, doba doběhu, doba hosp. výnosu, koeficient efektivnosti, ukazatelé charakterizující nároky na zdroje, současná hodnota...

Přístupy k hodnocení efektivnosti

Soustava ukazatelů může být řešena jako paralelní nebo pyramidová.– pyramidový rozklad Rozlišujeme efektivnost…… tvorby nového výrobku… zavádění nového výrobku Hodnocený organizační rámec— efektivnost podniková– na úrovni střediska, dílny, provozu, divize, závodu, podniku— efektivnost národohospodářská–...

Analýza rentability, diagram rentability

3 Analýza rentability, diagram rentability— pyramidový rozklad rentability– diagram rentability = x – diagram– dva diagramy:— horní – závislost celk. N a odbytu výrobků (v peněž. jednotkách)— dolní – náklady nebo odbyt připadající na...