Štítek: ekonomie 2

K hodnocení investic se používají tyto metody:

1. metoda výnosnosti (ziskovosti, rentability) investic– statická metoda– za efekt z investice se považuje zisk– výnosnost investice rI se počíta podle vzorce: rI = Zr / IN,Zr – průměrný čistý roční zisk plynoucí z...

Postup hodnocení efektivnosti investic:

1. určení kapitálových výdajů na investici kapitálové výdaje tvoří:– pořizovací cena investice (nákupní ceny + veškeré pořizovací náklady)– zvýšení čistého pracovního kapitálu (zvýšení OM – zvýšení krátk. závazků)– výdaje spojené s prodejem a likvidací...

10. ODBYT

1. Význam prodeje – vše, co bylo vyrobeno, musí být realizovánoProdej – specializovaná ekonomická činnost, která realizuje transakce. Akt směny. Prodej je za protihodnotu (peníze) Obchod – nákup uspokojování potřeb.Prodej – závazek dodávajícího dodat...

Optimální struktura výroby

Výrobní kapacita – maximální objem produkce, který může výrobní jednotka vyrobit za určitou dobu – ideální, teoretická veličina, určují se další druhy kapacity:– praktická kapacita (počítá s určitými přestávkami),– normální kapacita (je ročním průměrem)–...

Zisk

– účetní,– daňový – je určován daňovými zákony,– ekonomický – účetní zisk – implicitní náklady (úroky z vl. kapitálu a oportunitní mzdy), tento zisk by měl být základem pro různá podnikatelská rozhodnutí Plánovaný zisk...

Zisk plní důležité funkce:

– kriteriální – je kritériem pro rozhodování o objemu výroby, nových výrobcích, investicích– rozvojová – je hlavním zdrojem akumulace, tj. tvorby finančních zdrojů pro další rozvoj podniku– rozdělovací (důchodová) – rozdělování důchodů mezi vlastníky...

1. Současná hodnota

1. Současná hodnota = Jn / rn r = 1 + p/100 r – úročitel p – úrok. míra 2. A = jo rn (r-1) / rn – 1 A – hledaná roční splátka...

5. NÁKLADOVÉ FUNKCE

k dispozici v ruce 6. HODNOTA A JEJÍ MĚŘENÍ– hodnota Kč je odvozena od její kupní síly (na 1 Kč dostanu urč. mat. v hodnotě 1 Kč),– množství hotových peněz, které by určitá osoba...

Musí se respektovat náklady:

1. ekonomické (skutečné, relevatní), zahrnují i tzv. oportunitní (alternativní) náklady– oportunitní (alternativní náklady) – částka peněz, která je ztracena, když zdroje nejsou použity na nejlepší ušlou alternativu– explicitní – ty, které podnik platí (mají...

3. Podle závislosti na změnách objemu produkce

– fixní – s objemem produkce se nemění– variabilní – s objemem produkce se měníZ dlouhodobého hlediska se všechny náklady chovají jako variabilní. Další charakteristika nákladů– celkové náklady – vynaložené na celkový objem produkce–...