Štítek: ekonomie 2

Řízení cash flow

– ústřední pojem finančního řízení FINANČNÍ ANALÝZA – na jejích výsledcích je založeno řízení jak majetkové, tak i finanční struktury podniku– účelem je kompletně vyjádřit finanční situaci v podniku (nejen minulost a současnost, ale...

Př.:Podnik

Na výrobu 1ks potřebuje podnik 2000 Kč (náklady na materiál a mzdy). Každý den bude vyrábět 30ks. Předpokládané roční tržby jsou 27 mil. a průměrná zásoba byla vypočtena ve výši 4,5 mil. Kč a...

PRACOVNÍ KAPITÁL MUSÍ BÝT V LIKVIDNÍ FORMĚ

– nastane-li situace, kdy krátkodobý cizí kapitál převýší – oběžných aktiv, vznikne nekrytý dluh Stanovení optimální výše oběžného majetku– výše, která zaručuje normální chod podniku s co nejnižšími náklady– používají se 2 postupy: 1....

2. Původu finančních prostředků

2. původu finančních prostředků – financování vlastním kapitálem – financování cizím kapitálem – samofinancování (z vlastních zdrojů – ze zisku a odpisů) – představuje hlavní způsob rozmnožování majetku firmy, snižuje náklady na kapitál 3....

Řízení pracovního kapitálu:

– OA – hrubý pracovní kapitál– čistý pracovní kapitál = OA – krátkodobé cizí zdroje (je to oběžný majetek krytý dlouhodobým kapitálem)jak kterou položku oběžných aktiv financovat? trvale vázané zásoby ve firmě – pojistná...

Ve firmě jsou realizována tato finanční rozhodnutí:

– operativní – jsou spjata s podstatně menšími částkami peněz a nemění chod podniku (střední management)– strategická – velké částky peněz prostřednictvím velkých změn ve firmě (top management) – zaměřená do investic – strategická...

Faktor rizika

– faktor rizika – ani u jedné varianty neexistuje 100% jistota; každý se rozhoduje s určitým rizikem a snaží se toto riziko minimalizovat; čím větší riziko, tím musím očekávat větší zisk; riziko ztráty zmenším...

Úkoly finančního řízení:

1. získávání kapitálu (pro běžné i mimořádné potřeby podniku), rozhodování o struktuře kapitálu a jeho změnách (zda získat úvěr, nebo navýšit základní jmění) 2. rozhoduje o umístění kapitálu – kam bude kapitál směřovat 3....

5. Metoda nákladová

– podstatou je převedení jednorázově vynaložených nákladů na roční náklady pomocí koeficientu,– efektivnější je ta varianta, která dosáhne nižších celkových ročních (průměrných) nákladů 13. FINANČNÍ ŘÍZENÍviz fialový Synek 317 nebo vypracované v ruce3 oblasti...

3. Metoda čisté současné hodnoty

– čistá současná hodnota (ČSHI) představuje rozdíl mezi současnou hodnotou očekávaných příjmů (cash flow – SHCF) a náklady na investiciČSHI = SHCF – IN– je-li čistá současná hodnota investice kladná, investici můžeme přijmout, je-li...