Štítek: ekonomie 2

Klasifikace nákladů

1. druhové členění -externí náklady – prvotní– materiálové náklady – materiál, suroviny, el. energie, paliva,…– odpisy – pomyslné náklady – představují spotřebu strojů a zařízení– mzdové a osobní náklady – zahrnují se sem provize–...

NÁKLADY

– jsou klíčovou kategorií – o nákladech rozhoduje firma sama, o tržbách ne– peněžně vyjádřená spotřeba výrobních faktorů včetně veřejných statků vstupů– peněžní částka, kterou podnik účelně vynaložil na získání výnosů– spotřeba hodnot v...

Plánování tržeb

1. ujasnit si co plánuju2. kdo bude tržby tvořit – zákazníci3. krok – časové rozdělení – ovlivňují jej sezónní výkyvy4. krok – bere v úvahu prodeje realizované v minulých letech Plán tržeb vychází z...

Tržby = Q • P

– tržby budou tím větší, čím větší bude objem produkce a cena Tržby za výrobky jsou ovlivněny:1. fyzickým objemem výroby – ten je omezen v krátkodobém pohledu výrobní kapacitou a poptávkou,2. cenou – jsou...

3. Mimořádné náklady – dary, mimořádné odměny

odpisy lze zařadit buď do provozních nebo do finančních nákladů (my je budeme započítávat do provozních nákladů)provozní výnosy – provozní náklady = provozní výsledekfinanční výnosy – finanční náklady = finanční výsledekmimořádné výn. – mimořádné...

TRŽBY (Q•P=T)

– variabilní nákladyfixní náklady + zisk(příspěvek na úhradu fixních nákladů)– fixní nákladynezdanitelný zisk– daňčistý zisk TRŽBY– představují hlavní složku výnosů podniků, slouží k úhradě nákladů, daní, rozšířené reprodukce, vyplácení dividend…– peněžní částka, kterou podnik...

Výnosy

– jsou peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za určité účetní období (měsíc nebo rok) bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich inkasu– u výrobního podniků jsou...

3. Více liniový (funkcionální)

Formy útvarové organizace – kombinací prvků org. struktury vznikají formy1. průkopnická – u nového podniku, všechno řídí sám z centra2. byrokratická – pevně dány vazby, liniový vedoucí a prac.3. maticová – vztahy mají podle...

Úkol

– rozdělit celkový úkol podniku do tolika dílčích úkolů, aby následným přiřazením těchto dílčích úkolů prac. místům vznikla smysluplná dělba práce a uspořádání podnikových procesů– analýza, rozklad celkových úkolů podniku na části a pak...

Organizace – 3 významy

a) podnik = organizace jako výsledek organizování, organizace jako instituceb) podnik má organizaci, určitou formu uspořádání vztahů (org. řád), organizace je org. strukturac) podnik je organizován, vlastní realizace organizačního procesu Nutnost organizovat vychází z...