Štítek: ekonomie 4

Veřejné statky

9.2.3. Veřejné statkyZboží, ze kterého mají všichni lidé stejný prospěch. Tento prospěch je nedělitelný a není možné být vyloučen z jeho používání.Tyto vlastnosti ( nedělitelnost VS, nevylučitelnost ze spotřeby, nulové mezní náklady na zapojení...

Externality

9.2.2. ExternalityČinnost, která kladně nebo záporně ovlivňuje jiné subjekty, aniž tyto subjekty za to musí platit nebo jsou odškodňovány. Externality vznikají tehdy, když se soukromé náklady nebo přínosy neshodují s náklady nebo přínosy celé...

Hlavní funkce vlády

9.1. Hlavní funkce vládySnižuje svými opatřeními negativní důsledky tržních selhání. Využívá mimoekonomické prostředky. Přijatá opatření mají pro tržní subjekty závazný charakter a stát si sankcemi zajišťuje jejich dodržování.Mikroekonomické politiky:• omezení důsledků tržních selhání na...

Trhy kapitálových statků

8.4. Trhy kapitálových statkůZde dochází k přeměně finančních prostředků v reálnou investici, neboli nákup nových kapitálových statků ( budov, zařízení, … ). Poptávka zde není určena na základě teorie mezního užitku, ale na základě...

Rovnováha na trhu kapitálu

8.3. Rovnováha na trhu kapitáluZ krátkodobého hlediska je nabídka na trhu kapitálu dána. Poptávka je v krátkém období funkcí úrokové míry. Křivka D má zápornou směrnici, neboť s tím, jak roste zásoba kapitálu, roste...

Nabídka a poptávka na trhu kapitálu

8.2. Nabídka a poptávka na trhu kapitáluTrh kapitálu ( klasické pojetí ) – na pořízení nových kap. statků musí mít firma dostatek prostředků, které může získat z vlastních zdrojů ( amortizace, nerozdělené zisky )...

Základní pojmy teorie kapitálu

8.1. Základní pojmy teorie kapitálu ( různá chápání kapitálu, členění kapitálu )Kapitál (kapitálové statky – budovy, výrobní zařízení, dopravní prostředky, zásoby, …) na rozdíl od práce a půdy není primárním výrobním faktorem. Je produktem...

Nedokonalosti na trhu práce

7.5. Nedokonalosti na trhu práce 7.5.1. Faktory způsobující nedokonalosti• mzdová strnulost – mzdy reagují mnohem pomaleji na změny na trzích práce, než ceny na trhu výrobků a služeb. Nerovnováha mezi DL a SL se...

Odborové svazy

7.5.3.2. Odborové svazyjsou sdružení pracujících, které ovlivňují nabídku práce. Vznášejí požadavky ve prospěch svých členů: vyšší mzdy, větší bezpečnost práce, lepší pracovní podmínky, …Dosažení vyšší mzdové sazby:mzdový práh – představuje minimální mzdu, kterou odbory...

Rovnováha dokonale konkurenčního trhu práce

7.4. Rovnováha dokonale konkurenčního trhu práceVzniká při vyrovnání nabídky s poptávkou při rovnovážné mzdě, která je dána průsečíkem tržní poptávky DL a nabídky SL po práci. Tržní křivka poptávky je horizontálním součtem individuálních křivek...