Štítek: ekonomie 4

Státní rozpočet

Státní rozpočeta) Stabilizační funkce– Vhodným způsobem a pomocí vhodných nástrojů řídit hospodářskou politiku státub) Distribuční funkce– Jde o usměrňování procesu rozdělení důchodů ve společnostic) Alokační funkce– Je nezbytná, aby tzv. veřejné statky zajistil stát...

Typy hospodářské politiky, Instituce zřizované podnikateli

Typy hospodářské politikya) Konzervativní typ– Požaduje volnu ruku pro trh a hlavním cílem je cenová stabilita, k tomu využívá měnovou politiku.b) Kejnesijanský typ– Vychází z toho, že stát má ovlivňovat dění v ekonomice, jako...

Nástroje hospodářské politiky

Nástroje hospodářské politiky– pomocí nich se realizují cíle1) monetární (měnová) politika – reguluje množství peněz v oběhu, a) určení diskontní sazby (v %, vyhlašuje jí ČNB)– tuto sazbu ČNB používá vůči dalším obchodním bankám–...

Hospodářská politika

Hospodářská politika– souhrn cílů, činností a nástrojů pomocí kterých stát provozuje své zájmy v ekonomice– hospodářská politika je proměnná a závisí na:1. politickém dění2. politickém systému (podle voleb) Vztah politiky a ekonomiky– ekonomika vznikla...

Druhy výrobních procesů

Druhy výrobních procesů:A) podle účasti pracovní síly:1) pracovní – člověk přetváří pomocí nástrojů materiál na výrobek, člověk nejvíce zastoupen2) automatický – člověk je méně zastoupen, většinu práce za něj vykonává výrobní linka3) přírodní –...

Příprava výroby

Přípravu výroby sledujeme ze tří stránek: 1) TECHNICKÁ STRÁNKAa) určuje se postup výroby, sledujeme zajištění výroby stroji -) výsledkem je tzv. technická dokumentaceb) konstrukční část – určují se stavy, rozměry, funkce výrobku i z...