Štítek: ekonomie 4

Franchisové poradenství, Spolupráce ČAF s partnery

Franchisové poradenstvíČAF vede adresář poradců a specialistů, kteří mohou pomoci ve franchisingovém podnikání a poskytuje reference o jejich službách. Jde o seznam poradců, specialistů a odborných institucí, které jsou členy České asociace franchisingu nebo...

Vyberte si franchisu

Vyberte si franchisu ČAF je seriózním zprostředkovatelem mezi franchisory a jejich potenciálními franchisanty. Soustřeďuje nabídku franchisingu od jednotlivých franchisorů v Katalogu franchisingových příležitostí České asociace franchisingu. Katalog pomáhá franchisorům při oslovení potenciálních franchisantů. Těm...

Semináře pro franchisory a franchisanty

Semináře pro franchisory a franchisantyPro ty, kteří přemýšlejí o využití franchisingu jako nástroji pro růst svého obchodu, mohou přinést užitečné informace a podněty jednodenní semináře a školení pořádané ČAF. Jimi chce ČAF zájemcům poskytnout...

Franchising, ČAF

Co je to franchising? Princip franchisingu lze stručně vyjádřit jako druh obchodní strategie, kdy jedna firma jako tzv. franchisor dále expanduje na trhu tak, že za úplatu poskytuje svůj osvědčený a úspěšný obchodní koncept...

Ekonomické důsledky vládního dluhu

Ekonomické důsledky vládního dluhuDélka rozhodovacího procesu je podstatně nižší u monetární politiky než u fiskální. Monetární politice se trh a tržní subjekt přizpůsobují rychleji než když mají reagovat na účinky fiskální politiky.Cyklický deficit je...

Fiskální politika v modelu multiplikátoru

Fiskální politika v modelu multiplikátoruMultiplikační efekt státních nákupů výrobků a služeb. Výdaje státních orgánů jsou součástí agregátní poptávky. Růst rozpočtových výdajů zvyšuje agregátní poptávku, nikoliv ve stejném rozsahu jako výdaje, ale v rozsahu větším...

Debata o vytlačování soukromých investic

Debata o vytlačování soukromých investicFiskální politika má vliv i na posun agregátní nabídky. Snížení daní může vyvolat dvě různé situace. V každém případě se zvýší příjmy domácností. Ale v prvním případě zvýšení daňových sazeb...

Cíle fiskální politiky

1.3.1. Cíle fiskální politikyCíle fiskální politiky jsou bezprostřední a konečné. Bezprostředními cíli je ovlivnění agregátní poptávky a nabídky a na základě těchto výsledků zásahy do zaměstnanosti a cenové hladiny, což jsou už konečné cíle....

Fiskální deficity

Fiskální deficityDeficit státního rozpočtu vzniká když výdaje převažují nad příjmy. Rozlišujeme strukturální a cyklický:Strukturální deficit vzniká například v důsledku opakované expanzivní politiky vlády. Když v roce s plnou zaměstnaností vláda vydá víc než přijme...

Státní rozpočet

Státní rozpočetFiskální politika je dalším nástrojem hosp. politiky vlády. Touto politikou má být ovlivňována ekonomika, regulován její chod a alespoň částečně odstraňovány negativní vlivy, které v ekonomice působí: Ke svému fungování používá fiskální (rozpočtová)...