Štítek: ekonomie 4

Fáze vývozních operací

Fáze vývozních operacíA – příprava1) průzkum trhu – teritorium, kde získávání informace o určitém státě (náboženství, zvyky, měna, …) – komodity (zboží) – ceny (cenová politika daného státu)2) akvizice – činnosti spojené s rozšiřováním...

Právní normy a řídící orgány

Právní normy a řídící orgányParlament – devizový a celní zákonVláda – vyhlášky, vládní nařízeníČNB – opatření, jak provádět směnárenskou činnostMinisterstva – vyhlášky MF – financí (osvobození zboží, mat., cla), vyhlášky MP – průmyslu (licence)...

Smluvní prostředky OP

Smluvní prostředky OP1) Dvoustranné (bilaterální)2) Mnohostranné (multilaterální)Cílem je ochrana po dohodě s jinými státy, vlastního trhu (protekcionismus) nebo odstranění vzájemných překážek v obchodě (liberalismus). Bilaterální smluvní prostředky obchodní politiky– Obchodní smlouvy– Obchodní dohody– Platební...

Směry OP

Směry OP1. Protekcionismus (ochranářství) – stát zasahuje svými nástroji do zahraničního obchodu. Mohou to být: pasivní nástroje ZOP, patří k nim množstevní omezení nebo celní ochrana, aktivní nástroje ZOP, pomocí níž podporuje prosazování vlastních...

Základní úkoly obchodní politiky

Základní úkoly obchodní politikyZahraniční obchodní politika představuje souhrn zásad, opatření a prostředků, podle kterých vláda státu uspořádává své vztahy s jinými státy. ZOP je součástí hospodářské politiky – je jedním z jejich nástrojů.Nástroje: –...

Struktura ZO

Struktura ZO1) Teritoriální (územní)Sleduje zboží: a) vývozu podle toho, do kterých zemí směřujeb) dovozu podle toho, ze kterých zemí pochází2) Komoditní (zbožová)Sleduje zboží: a) vývozu podle skupin zbožíb) dovozu podle skupin zbožíTřídí se podle...

Zahraniční obchod

Zahraniční obchod– směna přes hranice daného státu– subjekty: fyzické a právnické osoby– předmět: a) směna zboží (spotřební statky – zboží, kapitálové statky – mat., suroviny, stroje)b) služby (pojištění, doprava, služby bank)c) práva (licence –...

Podílové listy

Podílové listyForma podílového fondu– Podílový fond : a) otevřenýb) uzavřenýa) otevřený – vyznačují se tím, že jejich podílové listy se prodávají časově neomezeně a průběžně mohou do fondu přistupovat noví podílníci.Podílníkům je umožněno svůj...

Kolektivní investování

Kolektivní investováníPrincip kolektivismu je uplatňován např. v pojišťovnách nebo i u zdrav. pojištění.Služby fin. institucí (k nimž patří např. Investiční spol. a Investiční fondy) se zaměřují na shromažďování peněžních prostředků (peněz) veřejnosti (fyz. i...

Emise obligací, Hypoteční zástavní listy

Emise obligací ministerstvo financíKaždý emitent, který zamýšlí vydávat CP prostřednictvím volného prodeje musí požádat o povolení emise. Součástí žádosti je návrh prospektu CP, návrh vzoru CP, případně další podmínky. Prospekt musí obsahovat pravdivé informace...