Štítek: ekonomie 4

Obligace

Prioritní obligace – skýtají pro investora zvýhodnění týkající se přednostního nároku věřitele na majetkový podíl při případném likvidování dlužníka. V tomto směru jsou zvýhodněny jak proti ostatním obligacím, tak zejména ve vztahu k akcionářům....

Obligace

Obligaceúvěrový – emituje banka – chce získat úvěrCP, úvěrový, ve kterém se emitent zavazuje splatit dlužnou částku a vyplácet výnosy k určitému datu.Základní rozlišení obligací (podle emitenta)– průmyslové: průmyslové podniky– bankovní: emitují banky– státní...

Dvojité akcie

Dvojité akcieAkcie dvou společností, které společně akcie emitovaly. Akcionář má podíl na obou společnostech.Základní práva akcionáře správní (hlasovací, volební, informační, právo na valné hromadě) majetkové– podíl na majetku– odebírací právo (odběr akcií, např. mladých)–...

Akcie

Druhy: – kmenové (1 hlas)– zakladatelské (více hlasů 30 – 100)– prioritní (je s nimi spjato přednostní právo týkající se dividendy, na druhé straně však stanovy mohou určit, že majitelé těchto akcií nemají hlasovací...

Kapitálovy trh

Kapitálovy trh sekundární, primárníA: s úvěrovými cennými papíry (obligace, hypoteční zástavní listy)B: majetkové cenné papíry (akcie, podílové listy)AkcieObchodují se na burze (my ne), RM – systém (registrované místo), my ano.Fyzická (materializována) podoba má tři...

Rozlišení cenných papírů

E: rozlišení cenných papírů z hlediska charakteru důchodů, který nám cenné papíry přinášejíAkcie přinášejí dividendy, Směnky – úrok, Výherní poukazy, losy – nic, výhru F: rozlišení z hlediska dlužníka na:státní cenné papíry – dlužníkem...

Cenné papíry

CP = || Listina, která vyjadřuje závazek dlužníka nebo pohledávku (věřitele).Vyjadřuje: – nominální (jmenovitou) hodnotu– tržní (kurzovní) hodnotu– vnitřní hodnotu (vyjadřuje majetkový dluh akcionáře; majetkový podíl)– výnosovou hodnotu (vyjadřuje rentabilitu investice v %)– objektivní...

Platební karty, Mezinárodní platební styk

Platební karty1) úvěrové (kreditní) karty – jsou spojeny s čerpáním úvěru2) debetní karty – obdobně jako úvěrové slouží k placení, banka neposkytuje majiteli debetní karty úvěrBankovní karty je možné využít:– k výběru hotovosti– k...

Platební styk

Podstatou platebního styku je převod peněz od plátce k příjemci.Formy bezhotovostního placenía) úhradová – placení z příkazu plátceb) inkasní – placení z příkazu příjemce peněz Doklady bezhotovostního placenípříkaz k úhradě (jednotlivý, hromadný, trvalý)příkaz k...

Řízení peněžního oběhu platebního styku a zúčtování bank

Řízení peněžního oběhu platebního styku a zúčtování bankÚstřední banka (ČNB) řídí hotovostní peněžní oběh, stanoví zásady vedení účtu klientů u bank a provádění platebního styku a zúčtování na těchto účtech, stanoví zásady platebního styku...