Štítek: ekonomie 4

Řízení peněžního oběhu platebního styku a zúčtování bank

Řízení peněžního oběhu platebního styku a zúčtování bankÚstřední banka (ČNB) řídí hotovostní peněžní oběh, stanoví zásady vedení účtu klientů u bank a provádění platebního styku a zúčtování na těchto účtech, stanoví zásady platebního styku...

Platební styk

Platební stykPodstatou platebního styku je převod peněz od plátce k příjemci.PenízeJe to prostředek k placení za zboží a služby, rozvojem dělby práce dochází k rozvoji směny. Původní směna se nazývala naturální (zboží za zboží...

Historie pražské burzy

Historie pražské burzyNová historie pražské burzy začala v květnu v r. 1991, kdy vznikl přípravný výbor pro založení burzy CP. Novou společnost ji vytvořilo 8 bankovních domů a 24. srpna t. r. se společnost...

Charakteristika podílového listu

Charakteristika podílového listuPodílový fond není samostatnou právnickou osobou, má svého zřizovatele (Investiční společnost), která jej spravuje a rozhoduje o tom, kam budou peníze investovány.Řídí se podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech.Podílový fond...

Kolektivní investování

Kolektivní investováníPrincip kolektivismu je uplatňován např. v pojišťovnách nebo i u zdrav. pojištění.Služby fin. institucí (k nimž patří např. Investiční spol. a Investiční fondy) se zaměřují na shromažďování peněžních prostředků (peněz) veřejnosti (fyz. i...

Stránky burzy

Stránky burzyKapacita burzy má jak kvalitní, tak i kvantitativní stránku.– Z kvalitativního hlediska se kapacita burzy rozumí bonita (kvalita) obchodovatelných tuzemských i zahraničních CP, které jsou připuštěny do oficiálního nebo neoficiálního burzovního obchodu.– Z...

Kurzovní lístek akcií

Kurzovní lístek akciíKurzovní lístek zahrnuje seznam CP, které jsou obchodovány na burze, dále její kurzy, výsledky obchodu a další informace pro investory. CP jsou identifikovány názvem podniku (ČEZ, KB Komerční banka) a mezinárodním kódovým...

RM – SYSTÉM registrační místo, Kurzy CP

RM – SYSTÉM registrační místo– je to akciová společnost, která organizuje mimoburzovní trh, jejímž vlastníkem je podnik výpočetní techniky– nabízí služby prostřednictvím počítačové sítě– v RM – systému mohou obchodovat libovolné fyzické i právnické...

Burzovní trh

Burzovní trhHlavní trh – obchoduje se zde s nejbonitnějšími akciemi. Patří sem emise, které mají míru likvidity odpovídající výši průměrného objemu obchodu 300 000 na 1 seanci v průběhu uplynulých 5-ti měsíců. Nezbytnou zákl....

Burzovní plocha

Burzovní plocha – se dělí na 2 části:1) PARKET (ring) – představuje oficiální (úřední) burzu – jsou na něm realizovány obchody s CP, které jsou připuštěny pro obchod na dané burze a jsou kotovány...