Štítek: ekonomie 4

Zdroje ekonomického růstu

2.8. Zdroje ekonomického růstuTyto zdroje lze dělit několika způsoby.• Lidské zdroje – množství práce, kvalifikace• Přírodní zdroje – množství půdy a nerost. surovin a jejich kvalita• Kapitálové zdroje – stroje, zařízení a technická úroveň...

Teorie ekonomického růstu

2.7. Teorie ekonomického růstuV užším pojetí se ekonomickým růstem rozumí vývoj reálného produktu.Synonymem by mohl být pojem Ekonomický rozvoj 2.7.1. Růst produktuKrátkodobý, který je po určité době vystřídán poklesem, protože k růstu došlo v...

Princip akcelerátoru

2.5. Princip akcelerátoruAkcelerátor – je číslo, které udává o kolik je třeba zvýšit (nebo o kolik se zvýší ) Investice, vzroste-li produkt o X.Protože Investice jsou ovlivněny růstem prodejů, růstem produktu a vůbec pozitivními...

Teorie cyklu

1.1. Teorie cykluFáze cyklu1. Kontrakce neboli recese , tj. pokles reálného produktu alespoň ve dvou po sobě jsoucích čtvrtletích. ( velká recese je označována jako deprese ).2. Fáze je zakončena bodem obratu ( dno,...

Okunův zákon

2.1. Okunův zákonArthur Okun. Ekonomické důsledky nezaměstnanosti jsou představovány ztrátou produkce v podobě rozdílu mezi skutečným a potenciálním produktem. Kvantifikuje ho Okunův zákon . Je-li skutečná nezaměstnanost na přirozené míře (u=u*), pak Y=Y* Y/Y*=1.Je-li...

Rovnovážný důchod

1.7. Rovnovážný důchod ( produkt )Celkové plánované výdaje (AE) jsou složeny ze spotřebních a investičních výdajů AE = C + I , z nichž část je autonomní (A=Ca+I) a část z indukovaných (cYD) AE=A+cYD....

Determinanty investic

1.5. Determinanty investicZbývající částí celkových plánovaných výdajů jsou v dvousektorovém výdajovém modelu hrubé soukromé domácí investiční výdaje ( I ), které jsou tvořeny výdaji na nákup fixního kapitálu a na zvýšení zásob.Předpokládáme, že investiční...

Dvousektorový model: spotřeba a investice

1.2. Dvousektorový model: spotřeba a investiceTento model ( + třísektorový i čtyřsektorový ) se také nazývá Keynesiánský výdajový model, model s linií 45o, model s multiplikátorem.Předpokládá se existence pouze dvou subjektů – domácnosti a...

Spotřební a úsporová funkce

1.3. Spotřební a úsporová funkce 1.3.1. Spotřební funkceSpotřební funkce vyjadřuje vztah mezi spotřebními výdaji a disponibilním důchodem. S růstem YD rostou C.Spotřební výdaje členíme na:Autonomní (Ca), tj. nezávislé na výši YD. Jejich financování pochází...

Osobní důchod

1.1.1. Osobní důchodOsobní důchod je celkový důchod, který získávají domácnosti.HNP– znehodnocení kapitálu– nepřímé daně zmenšené o subvence– daně ze zisků podniků– všechny příspěvky na sociální a zdravotní pojištění– tu část zisku podniků, co bývá...