Štítek: ekonomie 4

Celní režimy

Celní režimyVolný oběh – s dovezeným zbožím lze v tuzemsku volně nakládat. Zboží je propuštěno, až je zaplacen celní dluh (tvoří několik položek: clo, DPH, spotřební daň).Vývoz – zboží schváleno do tohoto režimu může...

Celnictví – základní celní pojmy

Celnictví – základní celní pojmyCelní územíCelé území ČR.– celní pohraniční pásmo (25 km široké)– celní vnitrozemí (ostatní celní území – zbytek) Celní dohledJeho úkolem je ověřovat – vlastnosti zboží – pravosti dokladů a listin,...

Celnictví

CelnictvíClo je dávka, kterou vybírá stát ze zboží při jeho přechodu přes hranice.Význam cel: – fiskální: = rozpočtová politika, plyne do státního rozpočtu – cenotvorný: je součástí ceny dovozních cel – obchodně politický: patří...

Zdroje financování ZO

Zdroje financování ZO1) Financování vývozua) bankovní úvěr – kterákoliv banka nám poskytne úvěr (ČEB – Česká exportní banka) EGAP – Exportní garanční pojišťovací společnost – poskytuje záruku, garantuje návratnost úvěrů)b) faktoring – odkup krátkodobých...

Rizika v ZO

Rizika v ZOHospodářská – tržní rizika – souvisí s ekonomikou .. – špatný průzkum trhu, nevhodný sortiment zboží, špatná kvalitaDopravní rizika – poškození zboží při dopravě, zpožděníRizika nezaplacení – dovozce nechce nebo nemůže zaplatit,...

Financování ZO

Financování ZODokumentární inkaso – jednoduché a hromadné, smlouva s bankou, kdy prodávající žádá, aby banka vydala kupujícímu doklady až po splnění inkasních podmínek (zaplacení nebo akceptace směnky nebo předložení bankovní záruky)a) zaslání dokladůb) provedení...

Platební nástroje používané v ZO

Platební nástroje používané v ZOA: Nedokumentární1) platba v hotovosti – je méně častá v ZO, užívá se při placení malých částek (aukce), nevýhodou je přijetí padělků a kurzovní rozdíly.2) hladký plat – bezhotovostní styk...

Dodací podmínky (dodací parita), Platební podmínky

Dodací podmínky (dodací parita)Určují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a řeší: PŘECHOD RIZIK (poškození zboží, … během cesty) PŘECHOD NÁKLADŮ (náklady na dopravu, skladování, …) MÍSTO PŘECHODU RIZIK A NÁKLADŮ (na kterém místě...

Dovozní operace

Dovozní operaceZrcadlovou operací vývozní. Podnikatelský subjekt je dovozce (nikoliv vývozcem).A – příprava1) Rozbor potřeby dovozu – prověření zboží, zda má všechny požadavky2) Vyhledání možných dodavatelů – informace o zahr. dodav. na výstavách, veletrzích, …3)...

Náležitosti běžné kupní smlouvy

Náležitosti běžné kupní smlouvy DRUH – PŘEDMĚT, CENA, MNOŽSTVÍ1. Smluvní strany + identifikační údaje2. Předmět smlouvy (množství, balení, …)3. Cena a celková částka4. Dodací lhůta, den dodání5. Dodací podmínky6. Platební podmínky7. Další dohody (slevy,...