Štítek: marketing

41) Marketing

Marketing Základem marketingu je poznání trhu a práce s ním. Provádí se činnosti označované jako výzkum trhu. Pro uskutečňování všech funkcí podniku má zásadní význam zjistit potřeby a přání lidí (zákazníků), tyto potřeby a...

Průzkum trhu, Marketingový mix

Průzkum trhu1. „od stolu“ – dělá se na základě šetření statistického úřadu, který poskytuje informace, státní kontrolní ústav, banky, hospodářská komora, vnitřní doklady.2. „v terénu“ – zaměřuje se na zákazníky, zboží, konkurenci.Komunikativní a informační...

Sociálně etický marketing

Sociálně etický marketingCílem této koncepce je dát do souladu potřeby a zápisy zákazníků a podniků s potřebami a zájmy společnosti. ziskNákladová rentabilita = ——— vlastní náklady Je-li výrobek za menší cenu prodán, poté je...

Marketing (marketingová koncepce)

Marketing (marketingová koncepce)Způsob řízení pomocí trhu tzn., že vychází především z průzkumu poptávky, je zaměřen také na přetváření poptávky současně na poptávku budoucí. Podnikatelské koncepce 1) Výrobní podnikatelská koncepce – byla uplatňována ve 20....

Průzkum trhu

Marketing plní funkcikomunikativní, informační, koordinační a analytickou Průzkum trhu– základním předpokladem úspěšného podnikání je dokonalá znalost trhu (současný i budoucí stav), kterou můžeme docílit průzkumem trhu– skládá se z pěti částí:– a) definování problému–...

Průzkum spotřebitelské poptávky

Průzkum spotřebitelské poptávkyČinitelé, kteří jí určují potávku– užitečnost výrobku (zbytně, nezbytně)– kvalita– cena výrobku– cena zastupitelských a doplňujících výrobků (Guláš – místo masa buřty, klimatizace u auta…)– důchody– reklama (velký vliv), v televizi, rádiu,...

Marketing

a) Výrobně podnikatelská koncepce– byla uplatňována ve 20.letech 20. století v důsledku rozvoje techniky– je to zavádění hromadné výroby, zdokonalení její organizace a pokles nákladů na jednotku produkce a tím i ke snížení ceny–...

Marketing

Market = trh MarketingPodnikatelská činnost zaměřená na uspokojování potřeb spotřebitelů při dosahování přiměřené rentability a při racionálním využití zdrojů hlavní cíl = stálý prodej se ziskem. Je to způsob řízení podniku pomocí trhu. Vychází...

Marketing

Online marketing Marketing MARKETING 2 Marketing (marketingová koncepce) Tržně nediferencovaný a cílený marketing Odbyt a marketing Sociálně etický marketing