Štítek: pracovní poměr

24) Personální činnost

Personální činnost Personální činnost podniku zahrnuje získávání pracovníků, rozmisťování, výběr pracovníků pro určité práce, evidenci pracovníků, péči o pracovníky do skončení prac. Poměru, tedy činnosti, které se týkají zajištění pracovníků potřebných k zabezpečení podnikových...

Zánik pracovního poměru

2) Na základě událostía) uplynutím dohodnuté doby, na kterou byla smlouva stanovenab) když mu končí pobyt na našem území (cizinci)c) úmrtí zaměstnanced) zánikem firmy Zákonné výpovědní důvody zánik podniku přemístění podniku reorganizace nadbytečnost ztráta...

Zánik pracovního poměru

Zánik pracovního poměru 1) Právním úkonema) okamžitým zrušením pracovního poměru– po hrubém porušení pracovně – právních vztahů, odsouzení za úmyslný trestný čin– zaměstnanec může zrušit, pokud mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu do 15ti dnů po...

Změna pracovního poměru

Změna pracovního poměru– změny jen písemně a na základě dohody účastníků smlouvy– ze závažných důvodů lze učinit jednostranné rozhodnutí zaměstnavatele o převedení zaměstnance na jinou práci I. převedením na jinou práci = mění se...

Vznik pracovního poměru

Vznik pracovního poměrua) volbou (mimořádně)– v případě, kdy to stanovují zvláštní předpisy (např. starostové …)– pracovní poměr začíná dnem počátku volebního obdobíb) jmenováním do funkce– uskutečňuje se podle zvláštních předpisů– pr. poměr vzniká dnem...

Pracovní poměr

Pracovní poměrJe nejvýznamnější pracovně – právní vztah, zakládaný obvykle pracovní smlouvou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.Druhy pracovních poměrů:1) podle délky pracovní doby – plná pracovní doba – kratší pracovní doba2) podle doby ukončení pracovního poměru...

Zánik pracovního poměru

Zánik pracovního poměrua) okamžitým zrušením pracovního poměru– po hrubém porušení pracovně – právních vztahů, odsouzení za úmyslný trestný čin– dává se výjimečně, vždy písemně, musí být doručenob) dohodou– bez i s udáním důvodu– je...

Změna pracovního poměru

Změna pracovního poměru– změny jen písemně a na základě dohody účastníků smlouvy– ze závažných důvodů lze učinit jednostranné rozhodnutí zaměstnavatele o převedení zaměstnance na jinou práci I. převedením na jinou práci = mění se...

Vznik pracovního poměru

Vznik pracovního poměrua) volbou (mimořádně)– v případě, kdy to stanovují zvláštní předpisy (např. starostové …)– pracovní poměr začíná dnem počátku volebního obdobíb) jmenováním– uskutečňuje se podle zvláštních předpisů– pr. poměr vzniká dnem nástupu do...