Ekonomie otázky

– MIKULÁŠ ORESTE

– středověký teoretik peněz, právo razit mince má jen společnost,peníze byly plnohodnotné, proti znehodnocování mincí– BURIDANUS – hodnota je význam, který člověk přiřazuje danému státu– SCOTUS– užitostní pohled na cenu Merkantilismus– v Anglii– Ranný...

– PLATÓN (427 – 347 př. Kr.)

– řecký filozof, učitel Aristotela, ideolog otrokářské aristokracie, zakladatel objektivního idealismu, přispěl k rozvoji dialektiky a logiky– model ideálního otrokářského státu– přirozeným základem ideálního státu je dělba práce– hospodářství má naturální charakter, zaměřeno na...

– ARISTOTELES (384 – 322 př. Kr.)

– nejvýznamnější filozof, zakladatel logiky, ekonomiky– ke směně by neexistovala spol., bez rovnosti směna a rovnost bez vzájemné měřitelnosti– ekonomika – přirozená forma (zemědělství, lov zvířat, rybolov) – zisk státu ze spotřeby, výroba, sběr–...

Ekonomické učení do vzniku klasické politické ekonomie

Ekonomické myšlení antického světa– ekonomie vzniká až ve zrodu kapitalistického způsobu výroby– zemědělství je hybná síla ekonomického myšlení– naturální hospodářství bylo chápáno jako jediná přirozená forma– fyzická práce je vnímána jako méněcenná– obchod je...

– představitelé antického Řecka

– XENOFÓN (asi 430 – 355 př. Kr.)– vyzvedává zemědělství jako „matku živitelku“ ostatních umění– rozlišoval práci duševní a fyzickou– vyzdvihoval význam dělby práce (na velikost nebral zřetel)– hospodářství – relativně izolovaná, soběstačná jednotka–...

Konkrétním hodnotám mezního a průměrného …

Konkrétním hodnotám mezního a průměrného příjmu z použitého příkladu ve výše uvedeném textu by odpovídala situace znázorněna na následujícím obrázku Kč 10 MR AR 3 6 Q obr. 10.9.Průměrný a mezní příjem

Ad b) Druhá metoda umožňuje určit …

Ad b) Druhá metoda umožňuje určit mezní veličinu přímo v bodě křivky znázorňující celkovou funkci. Je to derivace dy/dx a její hodnota vyjádřuje sklon tečny v určitém bodě uvažované křivky vyjadřující funkci y=f(x).V našem...

Pro Q=2 potom platí y´=dTR/ …

Pro Q=2 potom platí y´=dTR/dQ=12-4Q= 12-4.2=4.Nulový mezní příjem, který uplatňujeme při hledání maxima funkce TR je vyjádřen výrazem y´=12-4Q=0 a nastane při Q=3. Průměrné veličiny Průměrné veličiny jsou podobně jako mezní veličiny veličinami jednotkovými....

Platí- li, že TR=12Q-2Q2 , …

Platí- li, že TR=12Q-2Q2 , pak při Q=1 je TR=11 a při Q=2 je TR=12. Mezní příjem vypočítáme podle vztahu: MR= TR/Q=6/1=6. Kč 18 17 B A TR11 Q12 TR 1 2 3 Qobr.10.6....

Ad b) Směrnice a sklon křivky mezi dvěma body lze vyjádřit pomocí spojnice těchto bodů. Směrnice této spojnice je průměrnou směrnicí křivky mezi dvěma body. Y B A XObr.10.5. Směrnice křivky mezi dvěma body...