Štítek: monopol

Konkurence

konkurence Při prodeji svých výrobků na trhu jsou firmy omezeny konkurenčním prostředím → toto konkurenční prostředí má rozmanitou strukturu ( formy )platí většinou: – na straně poptávky existence konkurenčního prostředí x na straně nabídky...

Odborové svazy

7.5.3.2. Odborové svazyjsou sdružení pracujících, které ovlivňují nabídku práce. Vznášejí požadavky ve prospěch svých členů: vyšší mzdy, větší bezpečnost práce, lepší pracovní podmínky, …Dosažení vyšší mzdové sazby:mzdový práh – představuje minimální mzdu, kterou odbory...

Nedokonalosti na trhu práce

7.5. Nedokonalosti na trhu práce 7.5.1. Faktory způsobující nedokonalosti• mzdová strnulost – mzdy reagují mnohem pomaleji na změny na trzích práce, než ceny na trhu výrobků a služeb. Nerovnováha mezi DL a SL se...

Nástroje regulace

4.3.2. Nástroje regulace• antitrustuvé zákony – zakazují určité chování firem na trhu, omezují sílu monopolu• daňová politika• možnost převést monopol do státního vlastnictví• cenová regulace – regulovaná cena je PR a množství QR. Cena...

Úplný monopol

4.3. Úplný monopol (rovnováha, důsledky existence, regulace monopolu)Protipólem k DK – existuje jen jeden výrobce v odvětví, diferenciace produktu, bariéry vstupu jiných firem do odvětví.Individuální poptávková křivka splývá s tržní poptávkovou křivkou.Rovnováha monopolu –...

Vznik nedokonalé konkurence, charakteristika tržních struktur

4.1. Vznik nedokonalé konkurence, charakteristika tržních strukturFirma vyrábí diferencovaný produkt nebo výrazný podíl produkce, může ovlivnit tržní cenu. Nedokonalá konkurence je trhem, kde existuje alespoň jeden prodávající ( firma ), který může ovlivnit tržní...

Konkurence

Konkurence1. dokonalá – ideální teoretický stav, v praxi neexistuje, předpokládá rovné podmínky všech účastníků na trhu, 2. nedokonalá – nerovné podmínky účastníků na trhu, běžnéa) monopol – výsadní právo jednoho subjektu vůči druhému, diktuje...

Problematika odborů a monopsonu na trhu práce

MonopsonMonopolní síla na straně poptávky po práci nastává, jestli existuje jediná dominantní firma zaměstnávající práceschopné obyvatelstvo v dané oblasti. Monopson je jediný zaměstnavatel práce určité kvalifikace. Monopsonista může ovlivnit mzdy svých zaměstnanců; chce-li najmout...

Monopolní konkurence

Monopolní konkurencePředpoklady teoretického modelu: velký počet firem v odvětví, diferencovaný produkt, neexistence bariér vstupu firem do odvětví. Pohyb firem mezi odvětvími je tedy zcela volný. Firmy vyrábí natolik diferencovaný produkt, že samy stanoví jeho...

1.3. Úplný monopol

1.3. Úplný monopol (rovnováha, důsledky existence, regulace monopolu)Protipólem k DK – existuje jen jeden výrobce v odvětví, diferenciace produktu, bariéry vstupu jiných firem do odvětví.Individuální poptávková křivka splývá s tržní poptávkovou křivkou.Rovnováha monopolu –...